08.01.2013

Preeklampsia a eklampsia

Diagnóza pôvodne známa ako toxémia, je charakterizovaná zvýšeným krvným tlakom a zvýšeným obsahom bielkovín v moči. Obvykle sa prejavuje v druhej polovici tehotenstva, často až ku koncu tretieho trimestra. Nediagnostikovaná preeklampsia môže viesť k eklampsii, čo je vážny stav ohrozujúci zdravie a život matky aj dieťaťa.

Rizikové faktory vzniku preeklampsie

 • nízky alebo vysoký vek matky - pod 20 alebo nad 40 rokov
 • vysoký krvný tlak už pred otehotnením
 • predchádzajúca preeklampsia
 • preeklampsia u matky alebo sestry
 • viacpočetné tehotenstvo
 • história obezity
 • nutričná podvýživa
 • inzulínová rezistencia, syndróm PCOS
 • ochorenia pečene
 • história cukrovky, obličkových ochorení, reumatická artridída alebo lupus

Symptómy preeklampsie

 • opúchanie končatín
 • vysoký krvný tlak
 • bielkoviny v moči
 • prudký nárast hmotnosti spôsobený hromadením vody
 • bolesť brucha v oblasti pečene
 • silné bolesti hlavy
 • zmena v reflexoch
 • závrate, točenie hlavy
 • nadmerné zvracanie, nevoľnosť, alebo opätovný výskyt nevoľnosti v 2. alebo 3. trimestri

Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak máte:

 • náhle opúchanie tváre, rúk, očí
 • krvný tlak nad 140/90
 • náhly nárast hmotnosti v priebehu 1-2 dní
 • bolesť brucha v oblasti pečene (pravý horný kvadrant pod rebrami)
 • prudké bolesti hlavy
 • pokles objemu vyprodukovaného moču, napriek stabilnému príjmu tekutín
 • zahmlené videnie, záblesky, škvrny v zornom poli

Niekedy sa preeklampsia objaví aj bez týchto symptómov. Preto je dôležité absolvovať pravidelné meranie tlaku a vyšetrenie moču.

Vplyv preeklampsie na matku a dieťa

Preeklampsia môže spôsobovať zhoršené zásobenie placenty krvou, čo spôsobí spomalenie rastu dieťaťa a nízku pôrodnú hmotnosť. Je častou príčinou predčasných pôrodov a súvisiacich komplikácií, ako znížená vzdelávateľnosť, epilepsia, problémy so zrakom a sluchom a i.

U matky môže preeklampsia spôsobiť:

 • mŕtvicu
 • záchvat
 • vodu na pľúcach
 • zlyhanie srdca
 • dočasnú slepotu
 • krvácanie z pečene
 • krvácanie po pôrode

Preeklampsia môže spôsobiť aj náhle oddelenie placenty od maternice, čo môže mať za následok narodenie mŕtveho dieťaťa.

Liečba preeklampsie

Definitívnym riešením je pôrod.

Ak je dieťa dostatočne vyvinuté, obvykle v 37 týždni tehotenstva alebo neskôr, obvyklé je vyvolať pôrod alebo vykonať pôrod cisárskym rezom.

Ak dieťa nie je dostatočne vyvinuté, lekári sa snažia urýchliť dozrievanie dieťaťa a načasovať pôrod tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia matky a dieťaťa.

Pri miernej preeklampsii môže lekár odporučiť:

 • odpočinok a ležanie na ľavom boku, v niektorých prípadoch hospitalizácia
 • sledovanie vývoja dieťaťa pomocou tepového monitora a ultrazvuku
 • medikamentózne znižovanie krvného tlaku
 • vyšetrenia moču a krvi
 • steroidné injekcie na urýchlenie vývoja pľúc dieťaťa
 • injekčné podávanie horčíka na prevenciu kŕčov

Pri závažnej preeklampsii je nutné okamžite vyvolať pôrod, aj keď dieťa nie je dostatočne vyvinuté.

Po pôrode by príznaky preeklampsie mali odznieť za 1 až 6 týždňov.

Podpora funkcie pečene

Na zlepšenie stavu pečene matky je možné ešte počas tehotenstva podávať olej z pestreca mariánskeho. Po pôrode je vhodné urobiť intenzívnejšiu kúru z čerstvo drvených pestrecových semien.

Doteraz neboli preukázané negatívne účinky užívania pestreca počas tehotenstva či kojenia.

HELLP syndróm

Je považovaný za variant preeklampsie. Skratka HELLP vznikla z úvodných písmen hlavných príznakov v angličtine:

H  (hemolysis) - hemolýza, rozklad červených krviniek
EL (elevated liver enzymes) - zvýšené pečeňové enzýmy
LP (low platelet count) - nízky počet krvných doštičiek

K hlavným rizikám HELLP syndrómu patrí akútne zlyhanie obličiek, zlyhanie pečene, pľúcny edém a vnútorné krvácanie.

Diagnostika a liečba je podobná ako pri preeklampsii.

U sledovaných a liečených pacientiek je riziko úmrtia asi 1%, riziko úmrtia dieťaťa je  7 -12%, až 40% detí má nízku pôrodnú hmotnosť na svoj gestačný vek.

Prevencia preeklampsie a HELLP syndrómu

Oficiálne neexistuje možnosť zabrániť preeklampsii v tehotenstve.

Prinajmenšom však môžete obmedziť rizikové faktory ako obezita, vysoký krvný tlak a inzulínová rezistencia. V praxi to znamená:

 • optimalizácia hmotnosti pred otehotnením - úprava stravy, doplnenie živín, cvičenie
 • optimalizácia krvného tlaku - obmedzte stres, pridajte cvičenia stimulujúce kardiovaskulárny systém (stačí 1h prechádzka denne)
 • bojujte s inzulínovou rezistenciou a PCOS - úprava stravy, viz článok Syndróm PCO

Riziko preeklampsiue a eklampsie zvyšuje užívanie liekov na zníženie aktivity NK buniek v tehotenstve - Prednisone, intravenózne Ig (IVIG), intralipidy a TNF-alpha-blokujúce činidlo (používajú sa pri podozrení na imunologicky podmienené opakované potraty). Viac o NK bunkách a možnostiach liečby sa dočítate v článku NK bunky a ich význam v problematike opakovaných potratov a neplodnosti.

Šancu na zdravé tehotenstvo ďalej zvýšite preventívnou aplikáciou liečebných masáží či tradičnej čínskej medicíny.

Autor článku:
Helena Bieliková

Zasielať novinky na e-mail