Výživa podľa krvnej skupiny

ilustratívny obrázok

Teória stravovania podľa krvných skupín vznikla v 80-tych rokoch 20. storočia. Jej autormi sú doktor P. J. D’Adamo a jeho syn. Poznatky, ktoré stoja za vznikom tejto teórie boli objavené relatívne nedávno a neustále sa vyvíjajú, preto sú často predmetom kritiky a pochybností.

Základy teórie stravovania podľa krvných skupín

V priebehu evolúcie ľudského rodu vznikli štyri základné krvné skupiny označované: 0, A, B, AB.

Najstaršia je krvná skupina typu 0, ktorá sa objavila asi pre 50 000 rokmi. Najmladšia je krvná skupina AB, ktorá vznikla približne pre 2 500 rokmi.
Jednotlivé krvné skupiny vznikali genetickými mutáciami. Každá krvná skupina je charakteristická pre určité obdobie evolúcie ľudského druhu a pre geografické a klimatické podmienky. Dôkazom je percentuálny podiel konkrétnej krvnej skupiny u konkrétnych národov, najmä u tých, ktoré sa príliš geneticky nemiešali s inými národmi. V meniacich sa podmienkach životného prostredia, ktoré pôsobilo najmä na imunitný a tráviaci systém, prežili jednotlivci s najvhodnejšou genetickou výbavou pre dané podmienky.

  • 0 (old = stará) človek sa v prvotných štádiách vývoja živil skôr lovom zveri, ako pestovaním plodín – to si vyžaduje zručnosti, ktoré vtedajší človek nemal k dispozícii a zároveň ich nepotreboval, keďže živočíšnej potravy bol relatívny dostatok
  • A (agrarian = roľník) po dobe ľadovej mnoho zvierat vyhynulo a začali sa objavovať nové druhy, človek sa musel naučiť potraviny si skôr dopestovať; považuje sa za prirodzeného vegetariána a pestovateľa
  • B (balanced = vyrovnaný) kočovník, ktorý konzumoval živočíšne produkty (mäso aj mlieko) a tiež rastlinnú stravu, ktorú skôr zbieral ako pestoval
  • AB (kombinácia A a B)

Rôzne krvné skupiny majú na svedomí odlišný metabolizmus spracovania potravy. Ľudia s krvnou skupinou 0 majú predpoklady lepšie stráviť živočíšne bielkoviny, na rozdiel od ľudí s krvnou skupinou A, ktorí majú zase lepšie dispozície spracovať potraviny obilninového charakteru.

Odlišná fyziológia trávenia podľa krvnej skupiny sa tiež objavuje v rôznych prejavoch fungovania imunitného systému. Potvrdzuje sa potreba pristupovať k zdravému stravovaniu individuálne - v súlade s genetickými dispozíciami každého organizmu: čo jednému prospieva, druhému môže škodiť. Rešpektovanie tejto zásady uľahčuje trávenie a podporuje zdravý imunitný systém. Tým sa vytvárajú podmienky pre zachovanie zdravia, ako aj riešenia už vzniknutých zdravotných problémov.

Nesúlad medzi typom stravy a dispozíciou človeka na jej metabolické spracovanie predstavuje významný rizikový faktor pre vznik rôznych ochorení. Štatisticky významne sa rovnaké ochorenia vyskytujú u ľudí s identickou krvnou skupinou.

Zdravotné riziká pre jednotlivé krvné skupiny

Krvná skupina Hlavné zdravotné riziká
Krvná skupina 0 poruchy zrážanlivosti krvi
zápalové ochorenia – artritída
znížená funkcia štítnej žľazy
vredové ochorenia
alergie
Krvná skupina A citlivý tráviaci trakt
zraniteľný imunitný systém
ochorenia srdca, pečene a žlčníka
diabetes typu I.
rakovina, anémia
Krvná skupina B sklony k vzácnym autoimunitným ochoreniam a poškodeniam vírusmi
diabetes typu I.
chronický únavový syndróm
zápaly močových ciest
Krvná skupina AB citlivý tráviaci trakt
zraniteľný imunitný systém
ochorenia srdca
rakovina, anémia
depresia

Odporúčané formy relaxácie na zvládnutie stresu

  • Krvná skupina 0: Krvná skupina 0 najlepšie eliminuje stres fyzickou aktivitou. Odporúčajú sa aktívne, fyzicky namáhavé cvičenia, súťaživé a vytrvalostné športy, 4-7x do týždňa. To, čo je pre iných vyčerpávajúce, túto krvnú skupinu naopak nabíja energiou a pomáha jej vysporiadať sa s náročnými životnými situáciami.
  • Krvná skupina A: účinným liekom na zvládanie stresu sú cvičenia a pohybové aktivity s upokojujúcim účinkom (joga, taj-či, turistika, plávanie), 2-4x do týždňa. Častá fyzická námaha vyčerpáva nervovú energiu a oslabuje imunitný systém. Preto je vhodné okrem cvičenia zaradiť aj iné relaxačné aktivity
  • Krvná skupina B: ľudia s krvnou skupinou B obvykle dobre zvládajú stresové situácie. Pokiaľ je však stres príliš častý a intenzívny a zároveň nie je kompenzovaný vhodnou relaxačnou aktivitou a primeranou stravou, hrozia rôzne ťažko definovateľné zdravotné komplikácie. Ľuďom s krvnou skupinou B prospieva na odbúranie stresu stredne náročný tréning (plávanie, turistika, tenis) kombinovaný s relaxačnými cvičeniami (joga, taj-chi).
  • Krvná skupina AB: ľudia s krvnou skupinou AB zdedili spôsob prekonávania stresu podľa krvnej skupiny A. Vhodné sú preto upokojujúce relaxačné techniky ako sú joga, taj-chi, dýchacie cvičenia. Tieto relaxačné cvičenia je však vhodné 1x do týždňa doplniť aj náročnejšou fyzickou aktivitou.

Ďalšie informácie

Konkrétne informácie o vhodných a nevhodných potravinách pre jednotlivé krvné skupiny a iné nájdete na stránke baoba.sk.

Autor: Ivka
Článok bol aktualizovaný dňa 11.10.2012

Zasielať novinky na e-mail