08.10.2009

Tradičná čínska medicína

Teória tradičnej čínskej medicíny sa využíva na pochopenie a liečby širokej škály gynekologických problémov. V tomto článku nájdete stručný náčrt teórií súvisiacich s gynekologickými problémami a faktormi, ktoré ich spôsobujú.

Vysvetlivky:

 • TCM: Traditional Chinese Medicine - tradičná čínska medicína
 • CV: Conception vessel meridian – dráha predná stredná (obrázok v prílohách)
 • GV: Governing vessel meridian – dráha zadná stredná (obrázok v prílohách)
 • LV: Liver meridian – dráha pečene (obrázok v prílohách)
 • Qi alebo aj čchi – energia, ktorá prúdi v živom tele systémom jemných riečišť - meridiánov
 • Yin a Yang predstavujú v TCM dva základné princípy, navzájom sa dopĺňajú a jeden sa rodí z druhého
 • Jing – esencia, produkt obličkového Yin a Yang

Fyziológia menštruácie podľa TCM:

 • normálna dĺžka menštruačného cyklu má byť 26-32 dní a nemala by sa príliš meniť
 • krvácanie má trvať 4-6 dní, menštruácia by nemala byť bolestivá, menštruačná krv má byť jasno červená, bez nadmerného výskytu zrazenín
 • fázy menštruačného cyklu:
  • menštruačná fáza – v priemere 5 dní – počas tejto fázy by sa krv mala pohybovať, zdravý priebeh závisí od plynulosti toku Qi a krvi v LV
  • druhá fáza - približne 7 dní – krv a Yin sú v meridiánoch GV a CV na relatívne nízkej úrovni
  • stred cyklu (ovulácia) – krv a Yin sú silnejšie v GV a CV sa napĺňa
  • predmenštruačná fáza – približne 7 dní – narastá jangová Qi a LV Qi sa pohybuje – pripravuje sa na menštruáciu
 • menopauza obvykle prichádza okolo 50. roku, po 55. roku je oneskorená a pred 35. rokom je predčasná

Maternica a súvisiace orgány:

Maternica je z pohľadu TCM zvláštny orgán. Mnohé aspekty ovplyvňujú funkciu maternice a celkové fungovanie ženských orgánov.

Energia Jing obličiek

 • esencia, zdroj Qi, zdroj yin a yang, materiálna esencia pre vznik krvi v LV
 • ovplyvňuje 7-ročný cyklus
 • ovplyvňuje hormóny súvisiace s maternicou
 • kontroluje kostnú dreň (západný pohľad – zodpovedná za tvorbu krvi)

Pečeň

 • uskladňuje krv, vyživuje maternicu
 • problémy s krvou:
  • nedostatok krvi – amenorrhea, nedostatočné alebo nepravidelné krvácanie
  • horúčosť v krvi – dysmenorrhea, nadmerné krvácanie, akné
 • Silne ovplyvňuje plynulý tok Qi a krvi. Stagnácie Qi v LV môže spôsobiť bolestivé periódy, PMS, a/alebo nepravidelné cykly, ktoré môžu ďalej vyústiť do stagnácie krvi a tvorby zrazenín.

Slezina

 • tvorba krvi
 • udržiava orgány a krv na mieste a podporuje stúpanie Qi – poruchy spôsobujú prolapsy brušných orgánov
 • kontroluje Yi (intelekt)

Srdce

Priamo sa spája s maternicou cez Bao Mai. Kontroluje krv a má mentálny/emocionálny vplyv na maternicu.

Pľúca

Vplyv nie je silný, ale významný, keďže reguluje Qi v tele. Pľúca môžu byť ovplyvnené žiaľom a smútkom, ktoré v nadbytku môžu spôsobiť stagnáciu Qi a krvi, s následnými menštruačnými poruchami, alebo hrčkami v prsníkoch.

Žalúdok

Spája sa s maternicou cez Chong Mai ST 30, ovplyvňuje kojenie a tvorbu mlieka.

Iné súvislosti

 • CV, GV a Chong Mai vychádzajú z Ming Men a spájajú sa s CV 1 a maternicou.
 • Predná stredná dráha úzko súvisí s energiou Yin, esenciou a tekutinami, práve tak ako aj s maternicou a celým ženským reprodukčným systémom. Je zodpovedná za počatie, plodnosť, zahájenie menštruácie v puberte, tehotenstvo a menopauzu.
 • Zadná stredná dráha sa spája s CV 1, maternicou a mozgom. Úzko súvisí s celkovou energiou Yang.
 • Chong Mai je "zásobáreň krvi" a má významný vplyv na zásobenie a pohyb krvi v maternici.

Etiológia a patogénne faktory

TCM rozoznáva tri hlavné faktory, ktoré spôsobujú gynekologické ochorenia:

Chlad

 • Priame zasiahnutie maternice chladom – zvýšená náchylnosť počas menštruácie alebo po pôrode, môže viesť k bolestivým periódam.
 • nahromadenie chladu v dolnom ohrievači – silne ovplyvňuje menštruačné funkcie, dysmenorrhea.

Vlhko

 • ovplyvňuje dolnú časť tela, môže spôsobovať výtoky a/alebo bolesti pri ovulácii
 • zvýšená náchylnosť počas menštruácie alebo po pôrode
 • vlhko a teplo – môže viesť k vzniku útvarov (myómov, nádorov) v bruchu, a cystám na vaječníkoch

Nadmerné teplo

Horúci vietor alebo letná horúčava môžu vniknúť do krvi a spôsobiť ťažké krvácanie.


Zdroj: http://www.yinyanghouse.com/

Prílohy

Zasielať novinky na e-mail