26.03.2011

Riziká asistovanej reprodukcie

Techniky a metódy asistovanej reprodukcie so sebou prinášajú aj niektoré riziká a nežiadúce účinky.

Hyperstimulačný syndróm – OHSS

Ide o búrlivú reakciu vaječníkov na hormonálnu stimuláciu. OHSS je sprevádzaný bolesťami v podbrušku, nevoľnosťou, prítomnosťou voľnej tekutiny v brušnej dutine, zväčšením vaječníkov. Závažnejšie formy OHSS sprevádzané poruchou vnútorného prostredia, poruchou zrážanlivosti krvi alebo výpotkom na pľúcach je vždy nutné liečiť za hospitalizácie v centre asistovanej reprodukcie. Prevencia OHSS zahŕňa dôkladné monitorovanie hormonálnych hladín počas stimulácie, pravidelnou ultrazvukovou kontrolu vaječníkov a individuálnu úpravu dávkovania hormonálnych preparátov určených na stimulaciu.

Mimomaternicové tehotenstvo

Riziko mimomaternicovej gravidity je vyššie u pacientok s poškodenými vajcovodmi. Preto je kladený dôraz na vyšetrenie priechodnosti vajcovodov. Pri nejasnom náleze je vhodná diagnostická laparoskopia.   

Spontánne (samovoľné) potraty

Každé tehotenstvo je spojené s množstvom rizík, vrátane samovoľného potratu. Nedostatočná životaschopnosť zárodku sa prejaví zástavou vývoja najčastejšie v priebehu prvých 12 týždňov tehotenstva. Pre zabezpečenie dostatku hormónu žltého telieska, ktorý je dôležitý pre udržanie tehotenstva odporúčame aplikáciu progesterónu – napr. Agolutin, Utrogestan, Duphaston. Vhodný je tiež dostatok kyseliny listovej, vitamínov a minerálov v potrave. Dôležitá je eliminácia škodlivin – fajčenie, alkohol, predcházanie vírusovým ochoreniam. Vývoj tehotenstva sa sleduje vyšetrením hladín hormónov v krvi a ultrazvukom.  

Viacpočetné tehotenstvo

Výskyt viacpočetného tehotenstva po technikách asistovanej reprodukcie je vyšší v porovnaní s ostatnou populáciou. Trojpočetné a viacpočetné tehotenstvá predstavujú riziko súčasne pre matku aj pre plody. Prevenciou je zavedenie menšieho počtu embryí do dutiny maternice. V prípade dobrej kvality embryí možno doporučiť prenos len jedného či dvoch embryí a ďalšie kvalitné embryá zmraziť. Pokiaľ dôjde napriek všetkým preventívnym opatreniam k viacpočetnému tehotenstvu, je možné vykonať redukciu. Tento výkon sa  prejednáva individuálne a vykonáva sa približne v 11. týždni tehotenstva.

Narušenie menštruačného cyklu

Stres v súvislosti s náročnými procedúrami IVF, očakávanie otehotnenia a následné sklamanie, a užívanie syntetických hormónov silne zvyšujú riziko vychýlenia prirodzenej hormonálnej regulácie, či zhoršenia problémov s plodnosťou, ktoré boli prítomné už pred absolvovaním IVF.

Ak sa pár po neúspešnom IVF rozhodne ďalej skúšať prirodzené otehotnenie, odporúčame nasledovať odporúčania z článku Obnova plodnosti po užívaní hormonálnej antikoncepcie a IVF.

Záver

Veľká časť neplodných párov opakovane podstupuje procedúry asistovanej reprodukcie bez toho, aby bola správne určená ich diagnóza a tak je ich šanca na úspech vopred zmarená napríklad z dôvodu narušenej imunity, zvýšenej zrážanlivosti krvi, a mnohých ďalších príčin, ktoré moderná medicína doteraz bližšie nepreskúmala, alebo sa z finančných dôvodov nepresadila aplikácia vedeckých poznatkov v praxi. Tým sa zvyšuje ich frustrácia, a vzniknutý stres ďalej znižuje pravdepodobnosť počatia.

Riešením pre tieto páry môže byť využitie neinvazívnych postupov alternatívnej medicíny - tradičného bylinkárstva, špeciálnych cvičení alebo aplikácia tradičnej čínskej medicíny (TCM). Tieto metódy sú s úspechom využívané samostatne, vo vzájomných kombináciách, alebo ako podpora metód asistovanej reprodukcie.

Súvisiace články:

Zasielať novinky na e-mail