28.04.2017

Liečba pomocou nízkych dávok Naltrexonu (LDN)

ilustratívny obrázok

Naltrexon bol pôvodne vyvinutý ako liečba pre ľudí závislých na alkohole a opiátoch. Naltrexon je antagonistom opioidných receptorov, to znamená že blokuje receptory endorfínov a tým ruší ich účinky. Ukázalo sa však, že možnosti využitia tohoto lieku sú oveľa širšie. Nízke dávky Naltrexonu pomáhajú pri diagnózach ako endometrióza, PCOS, rakovina, celiakia, Crohnova choroba, rôzne autoimunitné ochorenia vrátane Hashimotovej tyreoditídy a reumatickej artritídy, poruchy fungovania CNS, rôzne druhy neplodnosti a opakované potraty.

Nové nelicencované použitie – Endorfínová stimulácia

Dvaja lekári z USA, pracujúci nezávisle od seba, používajú Naltrexon ako liečbu k stimulácii endorfínového systému v ľudskom tele a k spôsobeniu ich zvýšeného nárastu na liečbu mnohých stavov endorfínovej nedostatočnosti.

Dr. Thomas Hilgers, profesor gynekológie a pôrodníctva na Creightonskej Univerzite v Omahe, štát Nebraska používa Naltrexon od roku 1990 na zvýšenie prirodzeného nárastu endorfínov a tým na zvýšenie miery pôrodnosti v jeho liečebnom programe neplodnosti. Je známe, že nedostatok endorfínov má za následok zníženú plodnosť a že zvýšením hladiny endorfínov môže dôjsť k zlepšeniu plodnosti1.

Endorfíny a neplodnosť

Ak zablokujete receptory endorfínov v noci, telo reaguje tak, že nasledujúci deň zvýši množstvo prirodzeného endorfínu. Dr. Hilgers ukazuje vo svojom výskume, že jedna nočná dávka lieku Naltrexon zvýši hladinu endorfínov nasledujúci deň (pozri nižšie).

Tabuľka 29-20: Efekt vysokej dávky Naltrexonu na P+7 sérum β-endorfínovú hladinu (N=15) Stav Naltrexonu β-endorfínová hladina pred Naltrexonom 15,9 po Naltrexone 22,11

Tabuľka 29-20: Efekt vysokej dávky Naltrexonu
na P+7 sérum β-endorfínovú hladinu (N=15)
β-endorfínová hladina pred Naltrexonom
15,9
β-endorfínová hladina po Naltrexone 22,1
Bolo dokázané, že Naltrexon výrazne zlepšuje závažné príznaky predmenštruačného syndrómu a zvyšuje plodnosť rovnako ako aj znižuje pravdepodobnosť potratu ak sa užíva ako súčasť komplexného NaProTECHNOLOGY programu plodnosti podľa Dr. Hilgersa. Naltrexon sa môže tiež bezpečne užívať aj počas tehotenstva v dávke 50 mg denne bez spôsobenia akýchkoľvek nepriaznivých účinkov na matku alebo dieťa.

Dr Bernard Bahar, neurológ a imunológ so sídlom v New Yorku zistil, že Naltrexon môže byť tiež použitý na liečbu pacientov s autoimunitnými ochoreniami, ako je roztrúsená skleróza, reumatoidná artritída, Crohnova choroba, atď. Dr Bahari má skupinu pozostávajúcu z viac než 200 pacientov s roztrúsenou sklerózou, ktorí nemali žiadne zhoršenie ich ochorenia od začatia užívania Naltrexonu. Niektorí pacienti sú na liečbe už 20 rokov. Dr. Bahari používa nízku dávku Naltrexonu (LDN) - od 1,5 do 4.5mg v noci a zistil, že je to veľmi účinné na zlepšenie hladiny endorfínov a zastavenie autoimunitného procesu choroby.

Spoločné prepojenie

Zaujímavé je, že množstvo príčin, ktoré spôsobujú neplodnosť, sa javia tak, že majú aj autoimunitnú zložku. Takže pozitívny vplyv na liečbu nedostatku endorfínu spojeného s neplodnosťou môže byť práve cez zlepšenie imunitnej funkcie.

Vedľajšie účinky

Väčšina ľudí, ktorí užívajú LDN majú malé alebo žiadne nežiadúce účinky. Asi 5% pacientov netoleruje LDN vôbec, a preto liečba musí byť ukončená. Ak sa u Vás prejavia len mierne nežiadúce účinky, zvyčajne vymiznú po 2 týždňoch liečby.

Medzi typické vedľajšie účinky patria:
  • Poruchy spánku
  • Živé sny
  • Nevoľnosť
  • Bolesť hlavy
  • Sucho v ústach

Pre koho LDN nie je vhodné

LDN sa nesmie užívať s imunosupresívnymi liekmi ako sú steroidy, metotrexáty alebo interferóny.
Navyše, ak budete brať súčasne LDN s opioidmi na báze liekov tlmiacich bolesť, môže sa u Vás prejaviť akútny pocit choroby s úporným zvracaním pretrvávajúcim až 48 hodín.
Mali by ste prestať brať LDN deň pred plánovanou operáciou a znovu začať brať 24 hodín po dokončení liečby liekmi utlmujúcimi bolesti po operácii.
LDN sa nesmie užívať v prípade zlých obličkových a pečeňových funkcií.

Na záver

Naltrexon nie je licencovaný ako liečba neplodnosti alebo autoimunitných ochorení. To znamená, že sú
potrebné ďalšie výskumy, aby sa potvrdila jeho účinnosť na vyššie spomínané ťažkosti. Je preto
nepravdepodobné, že by bol do vykonania klinických štúdií často používaný a publikovaný v recenzovaných odborných zdravotníckych časopisoch. Dovtedy musí lekárska komunita považovať LDN ako experimentálnu liečbu.

REFERENCIE:

1. Kapitola 41, “The Medical and Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY” Pope Paul VI Press, Omaha,
NE, USA.
2. Natural Procreative Technology as explained in “The Medical and Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY” Pope Paul VI Press
3. Is Endometriosis an Autoimmune Disease? Gleicher N, El-Roeiy A et al, Obstet Gynecol. 70: 115-121, 1987
4. Polycystic Ovary Syndrome as an Autoimmune Disease: A New Concept. Ali AFM, Fateen B, et al Obstet Gynecol 95:48S, 2000

Low Dose Naltrexone - Liečba endorfínovej nedostatočnosti

www.fertilitycare.net
www.lowdosenaltrexone.org

Prílohy

LDN leták 190,95kB

Zasielať novinky na e-mail