Konzervatívna medicína

Pod konzervatívnou medicínou rozumieme také možnosti liečby, ktoré spadajú do bežnej lekárskej praxe, a sú používané v štandardných medicínskych zariadeniach - ordináciách, klinikách, nemocniciach.

Chirurgická liečba

Pod chirurgickou liečbou rozumieme operačný zákrok. Menšie zákroky môžu byť vykonané ambulantne v lokálnej anestéze, väčšie zákroky obvykle vyžadujú celkovú anestézu.

26.03.2011

Riziká asistovanej reprodukcie

Techniky a metódy asistovanej reprodukcie so sebou prinášajú aj niektoré riziká a nežiadúce účinky.

25.03.2011

Techniky asistovanej reprodukcie

Techniky asistovanej reprodukcie umožňujú tehotenstvo aj párom s diagnózami ako azoospermia, nepriechodnosť vajíčkovodov alebo semenovodov, alebo v prípadoch kedy nie je možné získať vlastné vajíčka alebo spermie.

PGD (Preimplantačná genetická diagnostika)

PGD je metóda včasnej prenatálnej diagnostiky, viazaná na techniky asistovanej reprodukcie. Genetickým vyšetrením jednej alebo dvoch buniek (blastomér) odobraných z vyvíjajúceho sa embrya možno odhaliť genetické abnormality zárodku.

Zasielať novinky na e-mail