29.01.2013

Vyšetrenia v tehotenstve

Počas tehotenstva žena absolvuje množstvo rôznych vyšetrení za účelom overenia správneho vývoja plodu, vylúčeni rizika vývojových vád a upresnenie termínu pôrodu.

Tehotenstvo nie je žiadna prechádzka ružovou záhradou. Len čo prečkáte strašidelný prvý trimester, zoberie Vás do parády armáda lekárov, ktorí do Vás budú šťuchať, ultrazvukovať, skúmať Vašu krv či moč aspoň raz do mesiaca, aby sa uistili, že Váš malý zázrak sa vyvíja ako treba...

Kalendár vyšetrení v tehotenstve

Kalendár obsahuje orientačné údaje, frekvencia a načasovanie niektorých vyšetrení sa môže v konkrétnych prípadoch mierne líšiť.


ultrazvuk
odber krvi
iné jednorázové vyšetrenia
pravidelné vyšetrenia
6-8tt
potvrdenie tehotenstva, uloženie a počet embryí, prítomnosť srdcovej aktivity plodu


11-13tt
overenie prosperity tehotenstva, kontrola správneho vývoja plodu a zistenie markera NT Trimestrálny screening, zistenie krvnej skupiny a Rh faktora matky, overenie niektorých prenosných chorôb
meranie krvného tlaku a tepu, váženie
16-17tt
ultrazvuk je nepovinný, možno ho nahradiť monitorom tepu plodu Triple test amniocentéza - odber plodovej vody, nepovinné vyšetrenie pri každej poradni: meranie krvného tlaku a tepu, váženie, vyšetrenie moču
20-22tt
veľký povinný ultrazvuk na odhalenie vrodených vývojových vád plodu, zistenie uloženia placenty
24-28tt
ultrazvuk je nepovinný, možno ho nahradiť monitorom tepu plodu vyšetrenie hladiny glukózy v rámci OGTT (orálny glukózovo-tolerančný test) - test na tehotenskú cukrovku vaginálny ster - vyšetrenie prítomnosti infekcie streptokokom B, natočenie EKG matky
30-32tt
veľký povinný ultrazvuk na rast plodu a uloženie placenty
od 36ttkontroly v pôrodnici: kardiotokograf (CTG, monitor plodu)

Prehľad vyšetrení v tehotenstve

Všeobecné testy a vyšetrenia

 • Krvné testy - počas tehotenstva žena absolvuje niekoľko odberov krvi s rôznym účelom:
  • zistenie krvnej skupiny a Rh faktora,
  • sledovanie protilátok proti krvnej skupine plodu,
  • overenie (ne)prítomnosti infekcie HIV a žltačky typu B,
  • biochemické screeningy - trimestrálny screening, Triple test,
  • hladina glukózy pri glukózovo-tolerančnom teste.
 • Vyšetrenie moču - od ukončeného 1. trimestra na každú poradňu prinesiete vzorku prvého raného moču, v ktorom sa zisťuje prítomnosť cukru a bielkovín pomocou špeciálneho indikátorového papierika.
 • Ultrazvuk - neinvazívne a prakticky neškodné vyšetrenie. Zo začiatku tehotenstva obvykle s použitím transvaginálnej sondy, neskôr môže byť nahradená "brušnou" sondou. Počas tehotenstva absolvujete minimálne štyri povinné ultrazvukové vyšetrenia:
  1. potvrdenie tehotenstva, uloženie a počet embryí, prítomnosť srdcovej aktivity plodu - cca. 3 až 5 týždňov po vynechaní menštruácie,
  2. medzi 11. a 13.tt v rámci trimestrálneho screeningu,
  3. podrobný UZV medzi 20. a 22.tt - vylúčenie základných vývojových anomálií plodu, určenie uloženia placenty,
  4. 30. - 32.tt - kontrola rastu plodu, posúdenie stavu placenty.
 • Kontrola stavu krčka maternice - vaginálne vyšetrenie za účelom vylúčenia predčasného otvárania krčka maternice (riziko potratu alebo predčasného pôrodu).
 • EKG - v 2. alebo 3. trimestri by žena mala absolvovať natočenie EKG (overenie dobrej činnosti srdca matky) ako prevencia komplikácií pri pôrode.
 • Vyšetrenie chrupu - v 2. alebo 3. trimestri by žena mala absolvovať preventívnu prehliadku u stomatológa. Dôvodom je zvýšená kazivosť zubov tehotenstve.
 • Zistenie protilátok proti krvnej skupine plodu - u Rh negatívnych žien v 12., 20., 28. a 36. týždni tehotenstva. U Rh pozitívnych žien sa pátra po tzv. nepravidelných protilátkach minimálne 2x počas tehotenstva.
 • Zistenie otcovstva
  • prenatálne - zo vzorky DNA plodu získanej invazívne (amniocentéza, CVS) alebo neinvazívne separáciou DNA plodu z krvi matky (menej presné),
  • postnatálne - z krvi alebo inej vzorky DNA dieťaťa po narodení.
Pri každej poradni by mala tehotná žena absolvovať niekoľko základných vyšetrení:
 • meranie krvného tlaku (zvýšený krvný tlak naznačuje riziko preeklampsie),
 • meranie pulzu,
 • kontrola hmotnostného prírastku (ideálny je postupný mierny prírastok hmotnosti, náhly hmotnostný prírastok naznačuje riziko preeklampsie),
 • vyšetrenie moču na prítomnosť cukru (riziko tehotenskej cukrovky) a bielkovín (riziko preeklampsie).

Prvý trimester

 • Trimestrálny screening - kombiovaný ultrazvukový a biochemický screening, vyšetrenie hodnôt voľného beta-hCG, a PAPP-A na určenie rizika vývojových anomálií plodu. Nepovinné vyšetrenie, vykonáva sa medzi ukončeným 11. a 13.tt.

Druhý trimester

 • Triple test - biochemický screening, vyšetrenie hodnôt voľného beta-hCG, uE3 a AFP na určenie rizika vývojových anomálií plodu. Vykonáva sa medzi 16. a 17.tt.
 • Amniocentéza - nepovinné vyšetrenie, odber plodovej vody za účelom získania DNA plodu a jeho ďalšej analýzy pri podozrení na chromozomálne anomálie. Býva odporúčaná pri veku matky nad 35 rokov, pozitívnom výsledku biochemického screeningu alebo rodinnom výskyte genetických anomálií.

Tretí trimester

 • Orálny glukózovo-tolerančný test (OGTT) na zistenie tehotenskej cukrovky. Medzi 26. a 28.tt je tehotnej žene orálne podaný vodný roztok glukózy a z krvi sa následne sleduje rýchlosť spracovania glukózy.
 • Vyšetrenie infekcie streptokokom B v pôrodných cestách - pre matku je v podstate neškodná, ale hrozí riziko prenosu infekcie na dieťa pri pôrode. Pri včasnom odhalení infekcie sa matka môže preliečiť lokálnymi antibiotikami a znížiť tak riziko komplikácií u dieťaťa.
 • Kardiotokograf - monitor plodu (CTG) - opakované vyšetrenie, sledovanie tepu bábätka a kontrakcií maternice. Frekvencia vyšetrení sa zvyšuje ku koncu tehotenstva.

Autor článku:
Helena Bieliková


Súvisiace články

Zasielať novinky na e-mail