01.11.2010

Kto je dula?

„Dula“ je starý grécky názov, označujúci špeciálne vyškolenú ženu, ktorá poskytuje starostlivosť ženám počas tehotenstva, pôrodu, šestonedelia a dojčenia.

„Čím viac chvály a povzbudenia sa dostane rodičke,
tým viac lásky a trpezlivosti bude mat ona pre svoje bábätko.“

Marshall H. Klaus – americký pôrodník

V minulosti rodičku počas tehotenstva, pri, aj po pôrode sprevádzali blízke, skúsené ženy. Pocit ženskej súdržnosti a vzájomného pochopenia dodával budúcej mamičke odvahu rodiť a starať sa s láskou o svoje deti. Svet sa mení, generácie žien už nebývajú v jednej spoločnej domácnosti alebo komunite, kde by si skúsenosti mohli ďalej podávať. Ženy však i naďalej potrebujú niekoho, kto im poradí, ukáže cestu, otvorí náruč a dodá odvahu i pocit bezpečia. Na túto tradíciu dnes nadväzujú duly.

Ťažisko práce duly je počas pôrodu ženy, ktorú doprevádza do pôrodnice (v iných štátoch i doma alebo v pôrodnom dome).

Dula sa snaží ponúknuť rodičke nepretržitú psychickú a fyzickú podporu a hľadá prostriedky, ako jej pôrod uľahčiť. Ak je pri pôrode prítomný aj partner, jej starostlivosť sa sčasti zameria aj na neho. Tesne po pôrode môže rodičke pomôcť s dojčením, so spoznávaním sa s dieťatkom a starostlivosťou oň. Nenahraditeľnú úlohu má pri sprevádzaní žien, ktoré pri pôrode nesprevádza partner ani iná blízka osoba.

Dula sama neposkytuje zdravotnícke služby, ani v žiadnom prípade nezasahuje do kompetencií zdravotníckeho personálu. Jej činnosť doplňuje starostlivosť pôrodníkov a pôrodných asistentiek. Ak sa stane, že zdravotnícky personál má plné ruky práce s matkou alebo bábätkom, môže dula svojou prítomnosťou a upokojujúcimi slovami naďalej dodávať rodičke, ale aj jej partnerovi, pocit bezpečia.

Podstatnou súčasťou jej práce je obyčajná fyzická a psychická prítomnosť a ochota načúvať matke a partnerovi. Dula si kladie za cieľ prispievať k dobrej telesnej i duševnej pohode matiek i novorodencov.

Prínos duly pre rodičku a jej rodinu

Spôsob, akým žena rodí, sa odráža na jej sebavedomí, na jej vzťahu k dieťaťu, na dieťati samotnom, a teda v konečnom dôsledku na celej spoločnosti.

Dula žene poskytuje emocionálnu podporu a potrebné informácie už v tehotenstve.

Zoznámi sa s jej prianiami a predstavami o pôrode, spolu s partnerom si prejdú pôrodný plán a budúci rodičia sa môžu s dulou porozprávať aj o svojich prípadných obavách z pôrodu.

Keď žena začne mať pôrodné bolesti, zavolá dule, a tá za ňou väčšinou príde domov. Dula dokáže podľa vonkajších prejavov, výrazu tváre a reči rodičky rozpoznať, ako pôrod postupuje a spoločne sa rozhodnú, kedy sa vybrať do pôrodnice. Počas celého procesu pôrodu dula pozorne sleduje reakcie rodičky a môže jej poradiť zmenu polohy alebo dýchania, ponúknuť masáž, povzbudenie alebo len ukľudňujúcu blízkosť.

Rodičov informuje o výhodách a nevýhodách možných lekárskych intervencií i nemedializovaných pôrodov. Napomáha dobrej komunikácii medzi všetkými zúčastnenými a rodičku podporuje, aby kládla relevantné otázky. Na základe dostatku informácií sa potom rodička môže rozhodovať.

Pomáha vytvoriť takú atmosféru pri pôrode, kedy sa žena cíti bezpečné, môže sa uvoľniť a plne sústrediť na pôrod.

Po narodení bábätka môže dula poradiť s dojčením a starostlivosťou o dieťatko a poskytnúť podporu matke v šestonedelí.

Prítomnosť duly pri pôrode znižuje:

 • počet cisárskych rezov o 50%
 • dĺžku prvej doby pôrodnej (fázu „otvárania“) skracuje v priemere o 25%
 • použitie oxytocínu je potrebné o 40% menej
 • užívanie liekov proti bolesti o 30%
 • použitie kliešťov o 40%
 • žiadosti o epidurálnu anestéziu o 60%

Prítomnosť duly pri pôrode preukázateľné pozitívne ovplyvňuje jeho dĺžku a možný výskyt komplikácií.
(podľa najznámejšej štúdie o význame duly M.Klaus, J.Kennel: Mothering the Mother, 1993)

Starostlivosť duly o matku a novorodenca má pozitívny vplyv na kojenie, na dĺžku času, ktorý matka s dieťaťom trávi, na výskyt popôrodnej depresie a o.i. na teplotu rodičky. Matky doprevádzané dulami tiež samotné hodnotia osobnosť svojho dieťaťa, jeho schopnosti a zdravotný stav pozitívnejšie.

Aké služby dula ponúka?

 • Psychickú podporu ženy v priebehu tehotenstva, pôrodu a šestonedelia
 • Spoluprácu na príprave pôrodného plánu
 • Nepretržitú prítomnosť počas pôrodu
 • Masáže a ďalšie prirodzené prostriedky tíšenia bolesti
 • Uľahčenie komunikácie medzi rodičkou či rodičmi a zdravotníkmi
 • Informácie potrebné pre informované rozhodnutia ženy
 • Podporu pre partnera a rodinu
 • Informácie a podporu pri zahájení kojenia
 • Podporu novej rodine v šestonedelí
 • Odovzdávanie skúseností so starostlivosťou o bábätko
 • Drobnú pomoc v domácnosti

Dula má v sebe dostatok lásky, aby sa mohla materinským spôsobom starať o novozrodenú matku („mothering the mother“).


Článok je prevzatý z oficiálneho webu slovenských dúl: www.duly.sk


Súvisiace články

Zasielať novinky na e-mail