23.02.2012

Typy a príčiny neplodnosti

Možných príčin neplodnosti je mnoho, a moderná veda každým dňom prináša nové poznatky v oblasti reprodukčnej medicíny, či už ide o hľadanie príčin alebo nové spôsoby riešenia neplodnosti. Mnohé však zatiaľ stále zostáva neobjasnené.

Typy neplodnosti

Neplodnosť sa definuje ako stav, kedy pár s pravidelným nechráneným pohlavným stykom 2x týždenne nedosiahne tehotenstvo počas jedného až dvoch rokov.

V základe neplodnosť delíme na primárnu (tehotenstvo nebolo dosiahnuté) a sekundárnu (bolo dosiahnuté tehotenstvo, ukončené potratom alebo pôrodom).

Podrobnejšie delenie typov neplodnosti:

 • Sterilita
  počatie je z medicínskeho hľadiska úplne vylúčené, napríklad z dôvodu chirurgického odňatia pohlavných orgánov.
 • Neplodnosť
  znížená alebo chýbajúca chopnosť počať a donosiť dieťa.
 • Primárna neplodnosť
  absencia počatia počas jedného roka nechráneného pohlavného styku.
 • Sekundárna neplodnosť
  nemožno dosiahnuť opätovné počatie počas jedného roka nechráneného pohlavného styku u páru, ktorý už v minulosti prekonal tehotenstvo (ukončené pôrodom alebo potratom). V prípade, že predchádzajúce tehotenstvo bolo s iným partnerom, nejedná sa o sekundárnu neplodnosť.
 • Opakovaný potrat
  niektoré ženy dokážu počať pomerne ľahko, ale opakovane potrácajú, a sú teda považované za neplodné. Ich diagnóza má názov habituálny potrat, a príčinou môžu byť genetické poruchy, imunitné problémy, zvýšená zrážanlivosť krvi alebo iné zdravotné komplikácie.

Príčiny primárnej a sekundárnej neplodnosti sú obvykle podobné, a preto je podobná aj liečba. Niektoré príčiny, ako vrodené deformácie maternice u ženy alebo azoospermia (žiadne spermie v ejakuláte) sú pri druhotnej neplodnosti menej časté.

Približne 20% žien aspoň raz za život bojuje s problémom sekundárnej neplodnosti. Sekundárna neplodnosť sa pravdepodobne vyskytuje častejšie ako primárna. Príčinou sekundárnej neplodnosti môžu byť komplikácie súvisiace s predchádzajúcim pôrodom alebo potratom.

Odhaduje sa, že 10 až 20% párov nedokáže otehotnieť počas jedného roka nechráneného pohlavného styku.

Príčiny neplodnosti

Súčasné štatistiky ukazujú, že približne 30 – 40% prípadov neplodnosti spôsobujú mužské faktory, 40 – 50% zapríčiňujú ženské faktory, a zostávajúcich 10 – 30% prípadov neplodnosti spôsobuje vzájomná kombinácia týchto faktorov, alebo nezistené príčiny.

Kombinovaná neplodnosť

V niektorých prípadoch sú obaja partneri neplodní alebo majú zníženú plodnosť, a neplodnosť páru je kombináciou týchto okolností.

V ďalších prípadoch je príčina neplodnosti páru imunologická alebo genetická. Je možné, že každý z partnerov je sám osebe plodný, ale nedokážu počať spolu bez asistencie.

Neobjasnená neplodnosť

Až u 20% neplodných párov sa nepodarí objasniť príčinu neplodnosti. V týchto prípadoch sa môžu vyskytovať anomálie, ktoré nie sú odhaliteľné súčasnými vyšetrovacími metódami.

Problém môžu spôsobovať fyziologické príčiny:
 • zlé načasovanie ovulácie – vajíčko sa neuvoľní v čase optimálnom pre oplodnenie,
 • znížená kvalita vajíčka – vplyvom zlej životosprávy, niektorých chronických ochorení, endometriózy alebo vyššieho veky ženy môžu mať vajíčka zhoršenú kvalitu, ktorá je nedostatočná pre úspešné oplodnenie,
 • nepriechodnosť vajíčkovodov,
 • spermie nedokážu dosiahnuť vajíčko,
 • dôjde k oplodneniu, ale transport zygoty je narušený,
 • zlyhá uchytenie zárodku,
 • vývoj zárodku je narušený a dochádza k opakovanému neobjasnenému potratu.

Genetická odchýlka spôsobujúca neštandardné spracovanie folátu (kyselina listová), môže u niektorých žien spôsobiť neplodnosť, či zníženú plodnosť.

S veľkou pravdepodobnosťou však neobjasnená neplodnosť môže súvisieť s psychosomatickými komplikáciami.

Zdroje:

http://ezinearticles.com/
http://en.wikipedia.org/

Súvisiace články:

Zasielať novinky na e-mail