11.10.2012

Neplodnosť mužská

Najčastejšou príčinou zníženej plodnosti mužov je nízka hladina testosterónu a nedostatočná kvalita spermií.

Hlavné príčiny neplodnosti u mužov

 • Nízka kvalita semena - normálne semeno obsahuje 60 až 120 miliónov spermií na ml, s motilitou 80 až 90%.
 • Nízka hladina testosterónu, ktorá podmieňuje správny vývoj spermií. Hladinu testosterónu môže negatívne ovplyvniť nadváha (spôsobuje nadbytok estrogénov a nedostatok testosterónu), nedostatok niektorých živín, nedostatok pohybu, stres a i.
 • Prekonané alebo prebiehajúce infekčné ochorenia, či už celkové (mumps) alebo lokálne (zápaly mieška a semenovodov) – následkom môže byť produkcia poškodených spemií, alebo úplné zastavenie spermatogenézy. Do tejto kategórie patria aj pohlavne prenosné ochorenia.
  Po preliečení infekcie sa plodnosť často obnoví.
 • Nepriechodnosť semenovodov či poškodenie semenotvorného tkaniva spôsobená úrazmi, následkom niektorých športov (rizikové sú napríklad bojové športy, cyklistika a jazda na koni), operáciami v oblasti malej panvy (pruh) alebo zápalmi.
 • Narušenie funkcie ciev v oblasti pohlavných orgánov a následné prehrievanie alebo nedostatočné prekrvenie semeníkov. Jedna z najbežnejších foriem je varikokéla – rozšírenie ciev okolo semenovodov, bola zistená u 41% neplodných mužov.
 • Poruchy zostupu semeníkov pri narodení alebo pôrod v obrátenej polohe (zadočkom dopredu) - významne ovplyvňujú produkciu spermií v dospelosti.
 • Imunitné faktory – imunitný systém môže narušovať vývoj spermií.
 • Genetické faktory – určité odchýlky v genóme partnerov môžu spôsobiť úplnú neplodnosť, alebo opakované potraty.
 • Všeobecné faktoryneoptimálna životospráva (nadmerná konzumácia alkoholu, zlé stravovanie, nedostatok živín dôležitých pre plodnosť, nedostatok pohybu, nadmerný stres, nepravidelný spánok) alebo systémové ochorenia (diabetes, ochorenia štítnej žľazy, nadobličiek či obličiek).
 • Hypotalamo-hypofyzárne faktory – Kallmannov syndróm, hyperprolaktinémia (zvýšená hladina prolaktínu), znížená funkcia hypofýzy.
 • Faktory prostredia – toxíny z lepidiel, organických rozpúšťadiel, chemických popraškov a pesticídov, cigaretový dym (fajčiari majú o 60% vyššie riziko neplodnosti ako nefajčiari, fajčenie tiež znižuje pravdepodobnosť úspechu metód asistovanej reprodukcie).

Zasielať novinky na e-mail