W-sedenie: problém alebo riešenie?

ilustratívny obrázok

Narazila som na viaceré na články, v ktorých sa tvrdí, že pokiaľ Vaše dieťa sedí s nohami v tvare písmena W, je to veľmi zlé a treba mu stále pripomínať, aby si sadlo inak, lebo to môže viesť k vážnym fyzickým vývojovým problémom. Ale je to naozaj rozumný prístup? Veď takéto sedenie je svojím spôsobom prirodzené, viac ako polovica detí takto aspoň občas sedáva. Prečo neveriť prirodzenej inteligencii tela našich detí, a priamo ich navádzať, aby svojmu telu nedôverovali?

Dosť ma to zaujalo, keďže takto rada sedáva nielen moja dcérka, ale aj ja som tak často sedávala - nielen v detstve, ale vlastne aj dodnes, keď sedím na zemi. Takže o čo ide? Sústavne dieťa "buzerovať", aby si napravilo nohy či sadlo inak, pre mňa neprichádza do úvahy.

Dôkladnejšia analýza problému ma priviedla k záveru, že sedenie s nohami v tvare písmena W nie je problém samo osebe, ale môže byť indikátorom zníženého svalového tonusu alebo iných problémov, ktoré je dobré riešiť a korigovať vhodným cvičením, ideálne v spolupráci s fyzioterapeutom. Takéto sedenie sa môže častejšie objavovať u detí, ale aj dospelých, ktorí:

  • majú znížený svalový tonus,
  • preskočili obdobie lezenia, alebo ho mali skrátené, majú teda menej spevnené svalstvo trupu a koordináciu ľavej a pravej polovice tela,
  • majú zvýšenú pohyblivosť kĺbov a šliach,
  • majú skrátené šľachy,
  • iné príčiny... na zamyslenie :-)

A prečo to píšem na fertility.sk? Myslím si totiž, že medzi nami sú mnohé ženy a muži, ktorí riešia problémy so zhoršenou funkciou brušných orgánov (okrem iného aj s plodnosťou), ale nie vždy si uvedomia možnú súvislosť s funkciou svalstva - s držaním tela, panvovým dnom, a tzv svalovým "jadrom" (core).

Tiež sa domnievam, že aj moje problémy s plodnosťou - navonok sa prejavujúce ako endometrióza a adenomyóza - do veľkej miery súviseli s neoptimálnou činnosťou svalstva trupu. Taktiež mám potvrdenú tzv. hypermobilitu kĺbov a väzív (zvýšenú pohyblivosť, pružnosť), ale žiadne problémy s bedrovými či kolennými kĺbmi sa mi v dôsledku častého W-sedenia nevyvinuli. Domnievam sa však, že problémom nie je zvýšená pohyblivosť väzív sama osebe, ale situácia, kedy pohyblivosť väzív nie je dostatočne kompenzovaná pevnosťou svalového korzetu, čo potvrdzujú aj viaceré zahraničné zdroje (fyzioterapeuti, ktorí sa problémom zaoberali podrobnejšie).

Ponaučenie pre rodičov malých detí

Netreba teda zamieňať príčinu s dôsledkom, a podliehať panike, keď uvidíte Vaše dieťa sedieť týmto spôsobom. Radšej sa zamyslite, či jeho pohybovému režimu niečo nechýba, a ako by sa to dalo napraviť.

Všeobecné ponaučenie :-)

Mnohým zdravotným problémom sme síce nevedomky "položili základ" v detstve, ale je možné napraviť aj v dospelosti, a pomôcť tak uzdraveniu aj v zdanlivo nesúvisiacich situáciách.

Citujem fyzioterapeutku Kendru Pept:

"I also understand that often, children who W-sit often have orthopedic issues and muscle tightness. But I don’t think that we can confidently say that W-sitting CAUSES those issues. Perhaps it’s the other way around – unstable hips and tight hamstrings lead to W-sitting. Or maybe there’s a third variable that’s causing both problems. The truth is we don’t know."

Voľný preklad "Vieme, že deti ktoré často sedávajú s nohami do W, môžu mať častejšie ortopedické problémy a problémy so svalovým tonusom. Ale nemyslím, že môžeme tvrdiť, že W-sedenie SPOSOBUJE tieto problémy. Možno je to naopak - nestabilné bedrá a pevné šľachy vedú k W-sedeniu. Alebo možno je tam tretia premenná, ktorá spôsobuje obidva tieto problémy. Pravda je, že to nevieme."

Zdroj: https://kendrapedpt.com/2014/03/27/w-sitting-problem-or-solution/

Môjmu otehotneniu obidva razy predchádzalo cvičenie po dohľadom fyzioterapeutky. Verím, že to nie je náhoda.

Preto aj Vám odporúčam zvážiť zdravotné cvičenia ako cvičenie Mojžišovej, a rôzne iné aktivity vedúce k zlepšeniu držania tela, posilneniu panvového dna a svalového jadra. Ak viete, že ste v detstve preskočili obdobie lezenia po štyroch, môžete to do veľkej miery napraviť tým, že sa znovu k tejto aktivite vrátite v dospelosti - či už sa budete venovať lezeniu po zemi, po stromoch, alebo po lezeckej stene. Možno budete tiež príjemne prekvapení, akých výsledkov sa dočkáte :-)

Ak sa chcete dočítať viac o problematike "W-sitting", a nemáte problém s agnličtinou, dávam do pozornosti nasledujúce odkazy - z nich som čerpala informácie potrebné k zostaveniu tohoto článku.
https://consciousmovements.com/the-brilliance-of-w-sitting-learning-to-play-for-another-way/

https://kendrapedpt.com/2014/03/27/w-sitting-problem-or-solution/


Autor článku: Helena Bieliková

Zasielať novinky na e-mail