09.08.2012

Výskum: sexuálna spokojnosť

Pomôžte zefektívniť psychoterapeutickú liečbu párov s poruchami plodnosti. Zúčastnite sa anonymného výskumu, ktorý pomôže objasniť možné odlišnosti v sexuálnom správaní a cítení žien s poruchami reprodukcie. Stačí vyplniť dotazník, odkaz nájdete v článku.


Vážená respondentka,

týmto sa obraciame na Vás so žiadosťou o účasť v našom výskume, ktorý je súčasťou dizertačnej práce týkajúcej sa sexuálneho správania a prežívania žien s poruchami reprodukcie. Veríme, že aj s Vašou pomocou sa nám podarí získať ďalšie dôležité poznatky a tým v praxi prispieť k efektívnej psychoterapeutickej liečbe párov s problémom neplodnosti.

Výskum obsahuje dva krátke dotazníky, ktorých vyplnenie Vám zaberie maxim. 10 minút. Vaša účasť vo výskume je dobrovoľná a  anonymná (žiadne osobné identifikačné údaje). Všetky získané údaje budú použité výlučne na výskumné účely práce a prístup k nim budú mať len realizátori výskumu.

Ďakujeme za Vašu ochotu a spoluprácu.


PhDr. Antónia Solárová
klinický psychológ, psychoterapeut
Inštitút psychológie, Prešovská univerzita v Prešove    


Zasielať novinky na e-mail