Tehotenstvo po mesiacoch

Základom výpočtu dĺžky gravidity je prvý deň poslednej menštruácie. Možno ju zistiť aj ultrazvukovým vyšetrením, a to v trinástom týždni. Trvanie tehotenstva sa tradične udáva v ukončených týždňoch alebo v takzvaných lunárnych mesiacoch, ktoré predstavujú záväzných dvadsaťosem dní.

Normálne tehotenstvo trvá 40 týždňov +/- 2 týždne, teda približne desať lunárnych mesiacov po 4 týždne.

Gestačný týždeň

Za predpokladu, že vychádzame z prvého dňa poslednej menštruácie, pričom má žena pravidelný dvadsaťosemdňový menštruačný cyklus, trvá normálne tehotenstvo dvestoosemdesiat dní, to znamená štyridsať týždňov alebo desať lunárnych mesiacov.

Pri dĺžke ťarchavosti stanovenej na základe poslednej menštruácie sa stretávame s termínom gestačný vek. Ak teda lekár alebo pôrodná sestra hovoria o tom, v ktorom týždni tehotenstva sa žena nachádza, majú na mysli ukončený, nie prebiehajúci týždeň tehotenstva.

Zdroj: http://www.baby-web.sk/Clanky/a430-Trvanie-tehotenstva-a-vypocet-porodu.aspx

Prvý lunárny mesiac

1. - 4. týždeň tehotenstva

Druhý lunárny mesiac

4. - 8. týždeň tehotenstva

Tretí lunárny mesiac

8. až 12. týždeň tehotenstva

Štvrtý lunárny mesiac

12. až 16. týždeň tehotenstva

Piaty lunárny mesiac

16. až 20. týždeň tehotenstva

Šiesty lunárny mesiac

20. až 24. týždeň tehotenstva

Siedmy lunárny mesiac

24. až 28. týždeň tehotenstva

Ôsmy lunárny mesiac

28. až 32. týždeň tehotenstva

Deviaty lunárny mesiac

Deviaty lunárny mesiac

Desiaty lunárny mesiac

36. až 40. týždeň tehotenstva

Zasielať novinky na e-mail