08.03.2012

Tehotenské testy

Domáce tehotenské testy sú užitočná pomôcka na určenie raného tehotenstva. Sú pomerne spoľahlivé, napriek tomu je isté riziko falošne pozitívneho či negatívneho výsledku. Aby ste zabránili predčasnej nádeji alebo sklamaniu, zistite viac o spôsobe, akým fungujú.

Ako fungujú tehotenské testy

Príbalový leták tehotenských testov často uvádzaja možnosť testovania už od 1. dňa meškajúcej menštruácie alebo aj skôr, to však môže byť predčasné z niekoľkých príčin:

 1. menštruácia môže pár dní meškať z rôznych dôvodov, či už je to stres, ochorenie alebo zmena prostredia
 2. aj keď dôjde k otehotneniu, môže trvať trochu dlhšie, kým hladina testovanej zložky tehotenského hormónu ß-hCG stúpne natoľko, aby ju test mohol zachytiť
 3. pri skorom testovaní je väčšie riziko tzv. falošne pozitívneho výsledku testu, či už v dôsledku biochemického tehotenstva* alebo minipotratu z dôvodu genetického poškodenia, čo prináša zbytočné sklamanie

* Biochemické tehotenstvo - malé množstvo hCG začne produkovať zárodok hneď po oplodnení a pred zahniezdením, niekedy to stačí na zachytenie tehotenským testom. Pokiaľ implantácia (zahniezdenie) neprebehne úspešne, zárodok zanikne a dostaví sa menštruácia.

Kedy urobiť tehotenský test

K zahniezdeniu zárodku obvykle dochádza medzi 5. a 12. dňom po ovulácii a hladina hCG sa v tomto znásobuje každým ďalším dňom. Ak mávate luteálnu fázu napríklad 12 dní a testujete už 12. deň, test ešte môže byť napriek prebiehajúcemu tehotenstvu negatívny (pravdepodobnosť 6,5%). Už o dva dni neskôr je šanca na "falošne negatívny" test takmer o polovicu nižšia (3,8%).

Ako urobiť tehotenský test

Postupujte podľa inštrukcií v príbalovom letáku. Odporúča sa urobiť test z prvého ranného moču, kedy býva hladina hCG najvyššia, mnohé ženy však zažili situáciu, keď ranný test bol negatívny a poobede bol už pozitívny.

Môže za tým byť práve rýchlo narastajúci obsah hCG v ranom tehotenstve, alebo rôzna koncentrácia moču v závislosti od množstva vypitých tekutín (pri koncentrovanejšom moči je v ranom tehotenstve väčšia šanca na pozitívny test). Neodporúčame však kôli tomu obmedzovať pitný režim, radšej počkajte pár dní a test zopakuje neskôr.

Vyhodnotenie výsledkov tehotenského testu

Vyhodnotenie výsledok záleží od typu tehotenského tesu.

1) Kvalitatívne tehotenské testy - výsledok "áno - nie"

Forma: prúžok (tyčinka), kazeta, digitálny test.

Zobrazenie a vyhodnotenie výsledkov:
 • Žiadna čiarka - test je neplatný.
 • Jedna čiarka (kontrolná, testovacia línia) - nie ste tehotná.
 • Dve čiarky (môžu sa zobraziť vedľa seba || alebo prekrížene ako znak plus +) - ste tehotná. Druhá čiarka môže byť hlavne zo začiatku tehotenstva slabšia ako testovacia línia, intenzitu druhej čiarky ovplyvňuje "pokročilosť" tehotenstva aj konkcentrácia moču (viac zriedený moč môže spôsobiť slabšiu druhú čiarku).

Vyhodnotenie výsledkov kazetového tehotenského testu.

2) Polokvantitatívne tehotenské testy - výsledok "ako veľmi som tehotná? :-)"

Forma: analógový alebo digitálny domáci tehotenský test v kazete.

Tehotenský test Clearblue Digital

Zobrazenie a vyhodnotenie výsledkov pri digitálnom teste Clearblue DIGITAL

Tehotenský test Clearblue DIGITAL s indikátorom počatia funguje nielen kvantitatívne (tehotná, netehotná) ale zároveň vyhodnocuje aj kvantitatívne, čo znamená, že na základe koncentrácie hormónu hCG v moči dokáže približne určiť dĺžku trvania tehotenstva v týždňoch od pravdepodobného termínu počatia. Výsledok sa zobrazí vo forme textu na displeji testu. Možné výsledky sú:

 • Not Pregnant - nie ste tehotná.
 • Pregnant 1-2 - ste tehotná, a k počatiu došlo pred 1-2 týždňami. Z pohľadu lekára ste v 3-4 týždni tehotenstva (počíta sa od prvého dňa poslednej menštruácie pori 28-dňovom cykle).
 • Pregnant 2-3 - ste tehotná, a k počatiu došlo pred 2-3 týždňami. Z pohľadu lekára ste v 4-5 týždni tehotenstva.
 • Pregnant 3+ - ste tehotná, a k počatiu došlo pred viac ako 3 týždňami.
  Z pohľadu lekára ste vo viac ako 5 týždni tehotenstva

UPOZORNENIE: Určenie "pokročilosti" tehotenstva je orientačné, výsledok môže byť ovplyvnený viacerými faktormi ako zriedenie moču, viacpočetné tehotenstvo, užívanie liekov na podporu ovulácie ktoré obsahujú hormón hCG, a podobne.

Vyhodnotenie výsledkov digitálneho tehotenského testu.

3) Kvantitatívny test

Kvantitatívne tehotenské testy v súčasnosti možno urobiť len laboratórne. Kvantitatívny test určí presnú koncentráciu "tehotenského" hormónu hCG v krvi.

Spoľahlivosť tehotenských testov

Tabuľka zobrazuje štatistickú pravdepodobnosť tehotenstva pri negatívnom domácom tehotenskom teste, v závislosti od počtu dní pred, či po očakávanom termíne menštruácie.

Dni po ovulácii
(DPO)
Deň očakávanej menštruácie (Expected period - EP) Pravdepodobnosť, že ste tehotná napriek negatívnemu tehotenskému testu* Pravdepodobnosť, že NIE STE tehotná s negatívnym tehotenským testom % tehotných žien s pozitívnym domácim tehotenským testom**
12 DPO EP -3 12.3% 87.8% 51%
13 DPO EP -2 9.5% 90.5% 62%
14 DPO EP -1 8.0% 92.0% 68%
15 DPO EP 6.5% 93.5% 74%
16 DPO EP +1 5.3% 94.8% 79%
17 DPO EP +2 3.8% 96.3% 85%
18 DPO EP +3 2.5% 97.5% 90%
23 DPO EP +7 1% 99.0% 96%

* Takzvaný falošne negatívny výsledok testu.

** Osobne považujem posledný stĺpec za zavádzajúci - pozitívny tehotenský test znamená, že ste takmer určite tehotná, je tu všaj vysoké riziko samovoľného potratu, takže krvné alebo ultrazvukové vyšetrenie už tehotenstvo nemusí potvrdiť.
Narastajúca percentuálna pravdepodobnosť s postupujúcim časom vypovedá len o znižujúcom sa riziku potratu.

Malé percento falošne pozitívnych výsledkov môže spôsobiť nesprávne vyhodnotenie (zámena tzv. "evaporačnej línie", teda veľmi slabej čiary spôsobenej nanášaním pigmentu za pozitívny výsledok testu), niektoré typy ovariálnych cýst alebo iné, málo pravdepodobné diagnózy.

Podľa stĺpca "DPO" sa môžu orientovať tie ženy, ktoré vedia kedy došlo k ovulácii, alebo majú obvyklú dĺžku luteálnej fázy 14 dní.

Ženy s pravidelným cyklom a kratšou alebo dlhšou luteálnou fázou sa riadia podľa stĺpca "EP", t.j. koľko dní máte pred alebo po očakávanom termíne menštruácie.

Pre ženy s veľmi nepravidelným cyklom, ktoré si nemerajú bazálnu teplotu a nevedia kedy došlo k ovulácii, sú údaje v tabuľke len orientačné.

Potvrdenie tehotenstva

Ak je výsledok tehotenského testu pozitívny, alebo napriek negatívnemu testu pretrvávajú Vaše pochybnosti o možnom tehotenstve (napr. kôli meškajúcej menštruácii), objednajte sa na kontrolu u Vášho gynekológa.

Pred 5tt Vám gynekológ môže vyšetriť hladinu hCG z krvi, od 5tt je už možné jednoznačne potvrdiť tehotenstvo (a jeho správne uloženie v dutine maternice) ultrazukovým vyšetrením.

Časté otázky k tehotenským testom

 1. Menštruácia sa dostavila v obvyklom čase, ale bola veľmi slabá a trvala kratšie. Mám nejaké tehotenské príznaky, ale test je stále negatívny. Môžem byť tehotná?
  Krátko po otehotnení u niektorých žien hladina hCG ešte nie je dosť vysoká na to, aby došlo k úplnému vynechaniu menštruácie, tá však býva (až na výnimky) slabšia a kratšia. Z rovnakého dôvodu ste ešte nemuseli zaznamenať pozitívny tehotenský test.
  Tieto príznaky však môžu mať aj inú príčinu ako tehotenstvo -  jednoznačne to potvrdí až ultrazvukové vyšetrenie u Vášho gynekológa.

 2. Urobila som si tehotenský test a druhá čiarka je veľmi slabá, takmer neviditeľná - môžem byť tehotná?
  Veľmi slabú druhú čiarku by ste nemali považovať za pozitívny výsledok testu. Môže sa jednať o tzv. evaporačnú líniu (preliačenie v mieste nanášania pigmentu na test) alebo biochemické tehotenstvo. Za pozitívny možno považovať test so slabšou druhou čiarkou, pokiaľ je jasne rozoznateľná farba pigmentu a intenzita čiarky je aspoň tretinová oproti kontrolnej línii.

 3. Mala som pozitívny test, na to sa však dostavila menštruácia. Môžem byť tehotná?
  Ak je menštruácia slabšia a/alebo výrazne kratšia ako obvykle a máte stále zvýšenú bazálnu teplotu, je šanca, že môžete byť stále tehotná. Po skončení menštruácie si urobte druhý tehotenský test, ak je pozitívny, dohodnite si s Vaším gynekológom ultrazvukové vyšetrenie na potvrdenie tehotenstva.
  Ak je druhý test už negatívny, pravdepodobne došlo k spontánnemu potratu.

 4. Mešká mi menštruácia a okolo 14. DPO som mala pozitívny tehotenský test, o týždeň neskôr bol test už negatívny a menštruácia sa stále nedostavila. Čo si mám o tom myslieť?
  Pravdepodobne došlo k spontánnemu ukončeniu vývoja zárodku, no potrat ešte neprebehol. Dohodnite si kontrolu u Vášho gynekológa. Ak ste nemali veľký problém s otehotnením a stalo sa Vám to len raz, neznepokojujte sa, ďalšie tehotenstvo bude s najväčšou pravdepodobnosťou prebiehať dobre.

 5. Vynechala mi menštruácia, mala som pozitívny tehotenský test, na kontrole u lekárky však test z krvi vyšiel negatívne a na ultrazvuku nebolo nič vidieť. Čo to znamená? Bola som tehotná?
  Pravdepodobne ste boli tehotná, žiaľ však došlo k spontánnemu ukončeniu vývoja zárodku. Ak ste nemali veľký problém s otehotnením a stalo sa Vám to len raz, neznepokojujte sa, ďalšie tehotenstvo bude s najväčšou pravdepodobnosťou prebiehať dobre.

 6. Odkedy sa snažíme otehotnieť, často v druhej polovici cyklu pociťujem rôzne tehotenské príznaky, tehotenský test však nikdy nebol pozitívny a menštruácia sa dostavila maximálne s niekoľkodňovým oneskorením. Čo to znamená?
  Z mojej skúsenosti sa často jedná o problém so zahniezdením zárodku alebo udržaním tehotenstva. Niekedy môže byť príčina imunitná alebo genetická, niekedy je to spôsobené zachladením, stagnáciou krvi a nedostatočným prekrvením maternice (zvlášť ak máte endometriózu, myómy, zrazeniny v menštruačnej krvi a bolesti pri menzes), niekedy systémovým ochorením (napr. diabetes). Nechajte si urobiť dostupné vyšetrenia (zrážanlivosť krvi, imunita, genetika) a zároveň pracujte na zlepšení reprodukčnej kondície Vášho organizmu.

Autor článku:
Helena Bieliková

Súvisiace články:

Zasielať novinky na e-mail