Symptotermálna metóda V. - Problémy menštruačného cyklu

Zdá sa vám, že vaše meranie teploty, hlienu alebo čípku nezodpovedá štandardnej schéme?

Každá žena sa svojim menštruačným cyklom mierne líši od ostatných žien, ale aj jej vlastné cykly bývajú rôzne. Iný cyklus určite zaznamená v období puberty, po vysadení hormonálnej antikoncepcie, počas kojenia a v období pred menopauzou. U niekoho môže mať na cyklus tiež výrazný vplyv choroba, cestovanie, stres alebo cvičenie.

Nasledujúce príklady vám pomôžu rozoznať, aké odchýlky v cyklu sú ešte normálne a kedy sú spôsobené zdravotnými problémami (hormonálne poruchy a pod.).

Odchýlky v cykle zistené meraním bazálnej teploty

Anovulačný cyklus

Ak bazálna teplota zostane po celý cyklus nízka, pravdepodobne nedošlo k ovulácii. Taký cyklus potom nazývame anovulačný cyklus. Ten by sa v plodnom veku ženy mal objaviť iba sporadicky, dlhodobý výskyt môže byť jednou z príčin neplodnosti.

Častejšie anovulačné cykly sú normálne:

 • pri mladých dievčatách začínajúcich menštruovať, u ktorých sa hormóny ešte neustálili.
 • u kojacich žien: kojenie ovplyvňuje telo hormonálne, takže aj keď už žena menštruuje, jej cykly môžu byť anovulačné.
 • u žien v období pred menopauzou: po štyridsiatom roku sa výrazne zvyšuje počet anovulačných cyklov, pretože dochádza zásoba vajíčok vo vaječníkoch, čo postupne vedie k úplnému zastaveniu menštruácie okolo päťdesiateho roku (nástup menopauzy)

Ďalej býva anovulácia spôsobená chorobou, cestovaním, namáhavým a dlhodobým športovaním, nadváhou, podvýživou a stresom. Pri chorobe, cestovaní a strese je cyklus ovplyvnený iba krátkodobo, po odznení príčiny sa vráti do normálu. U podvyživených žien a športovkýň je príčinou anovulácie nedostatok tukového tkaniva, ktorá je zdrojom až tretiny celkového množstva estrogénu, naopak u obéznych žien môže nadbytok estrogénu narušiť dozrievanie vajíčok. V týchto prípadoch stačí mierne zmeniť životosprávu, upraviť hmotnosť a ovulácia sa väčšinou sama obnoví.

Ukážka anovulačného cyklu spôsobeného stresom:

clanok-V_obr.01.jpg

zväčšiť

Pri určovaní plodných a neplodných dní v takom prípade použijeme Billingovu metódu, ktorá má dve pravidlá: každý deň s cervikálnym hlienom je potenciálne plodný a tri dni po každom vrcholu sú tiež potenciálne plodné. Neplodné dni sú v tabuľke označené červenou farbou.

Dlhodobo znížená plodnosť či neplodnosť nastáva, keď je anovulácia vyvolaná vnútornými príčinami. Lekár väčšinou stanoví jednu z týchto diagnóz:

Krátka luteálna fáza

clanok-V_obr.02.jpg

zväčšiť

Ďalšou z príčin neplodnosti môže byť krátka luteálna fáza. Pre úspešné uchytenie zárodku je potrebné, aby luteálna fáza trvala aspoň 10 dní.

Napriek tomu, že obvykle počítame dĺžku luteálnej fázy podľa dní zvýšených teplôt, v zásade platí, že luteálna fáza trvá od prvého dňa po ovulácii do posledného dňa pred menštruáciou. Môžu teda nastať prípady, kedy nameriate menej ako 10 dní vyšších teplôt, ale o krátku luteálnu fázu sa nejedná:

 1. Oneskorený vzostup teploty po ovulácii (viď nižšie)
 2. Pokles teploty "pod čiaru" deň pred menštruáciou (viď nižšie)

Nesprávna funkcia štítnej žľazy

Funkcia štítnej žľazy má vplyv na bazálnu teplotu. Nadmerná funkcia (hypertyreóza) spôsobuje zvýšenú bazálnu teplotu. V takom prípade sa teploty merané v ústach pohybujú vo folikulárnej fáze v rozmedzí 36,2 - 36,5 °C (a viac) a v luteálnej fáze 36,6 - 37,0 °C (a viac). Pri meraní v pošve ide o teploty 36,7 - 37,0 °C (a viac) pre folikulárnu fázu a 37,2 - 37,6 °C (a viac) pre luteálnu fázu.

Sprievodné javy hypertyreózy: slabá menštruácia, dlhé cykly, znížená plodnosť.

clanok-V_obr.03.jpg

zväčšiť

Naopak nedostatočná funkcia štítnej žľazy (hypotyreóza) spôsobuje zníženú bazálnu teplotu. Meranie v ústach: 35,5 - 35,9 °C (a menej) pre folikulárnu fázu a 35,9 - 36,3 °C (a menej) pre luteálnu fázu. Meranie v pošve: 35,9 - 36,3 °C (a menej) pre folikulárnu fázu a 36,4 - 36,7 °C (a menej) pre luteálnu fázu.

Sprievodné javy hypotyreózy: dlhé cykly, častejšie anovulačné cykly, dlhé obdobie bielkového hlienu, silná menštruácia, znížená plodnosť.

clanok-V_obr.04.jpg

zväčšiť

Malý rozdiel teplôt folikulárnej a luteálnej fázy

clanok-V_obr.05.jpg

zväčšiť

Ak zaznamenáte nevýrazný rozdiel medzi teplotami folikulárnej a luteálnej fázy, je vhodné obstarať si digitálny teplomer merajúci na dve desatinné miesta, pri ortuťovom teplomere odčítajte hodnoty na päť desatín (37,05 - 37,10 - 37,15 atd.). Môže sa totiž stať, že zaokrúhľovaním sa stratí rozdiel meraných hodnôt.

Ak však aj pri meraní na dve desatinné miesta teploty luteálnej fázy nezostávajú "nad čiarou" (viď obr.), znamená to, že žlté teliesko neprodukuje dostatočné množstvo progesterónu, čo môže znížiť vašu plodnosť (nevhodné podmienky pre uchytenie zárodku). Vo výnimočných prípadoch je hladina progesterónu normálna, iba organizmus na to nereaguje adekvátnym zvýšením teploty.

Vysoká teplota počas menštruácie

clanok-V_obr.06.jpg

zväčšiť

Je normálne (a celkom bežné), že nameriate vyššiu teplotu aj počas niekoľkých prvých dní menštruácie. Je to zapríčinené zvyškovým progesterónom z minulého cyklu, na plodnosť to nemá vplyv. Pozor - tieto dni nie sú súčasťou luteálnej fázy predchádzajúceho cyklu, ale už nový cyklus, pretože cyklus začína menštruačným krvácaním, nech je teplota akákoľvek.

Pokles teploty po ovulácii

clanok-V_obr.07.jpg

zväčšiť

Niektoré ženy zaregistrujú pokles teploty druhý deň po ovulácii. Ako sa v tomto prípade riadiť pri stanovení neplodných dní - podľa čípku a hlienu alebo podľa teploty? Pravidlá STM hovoria, že volíme vždy tú menej riskantnú variantu, teda v tomto prípade je určujúca teplota, napriek tomu že hodnoty čípka a hlienu sú podľa všetkého pravdivejšie.

Pokles teploty v polovici luteálnej fázy

clanok-V_obr.08.jpg

zväčšiť

Hlavný vplyv na zmeny v teplote, hliene a čípku majú dva hormóny - estrogén a progesterón. Estrogén vyvoláva zníženie teploty a tvorbu hlienu, progesterón naopak zvýšenie teploty. Zatiaľ čo progesterón je produkovaný žltým telieskom a je teda typický pre druhú polovicu cyklu, estrogén sa tvorí v dvoch vlnách - prvá vrcholí jeden až dva dni pred ovuláciou, druhá (slabšia) vrcholí asi v polovici luteálnej fázy. Tento druhý vrchol môže byť sprevádzaný znížením teploty a krátkodobým výskytom hlienu. Nemusíte sa teda obávať, že by sa jednalo o obnovené plodné dni cyklu či nízku funkciu žltého telieska.

Pokles teploty "pod čiaru" deň pred menštruáciou

clanok-V_obr.09.jpg

zväčšiť

Tiež tento jav je častý a celkom normálny. Znamená to, že na konci cyklu prevládne produkcia estrogénu nad progesterónom. Tento deň je stále ešte súčasťou luteálnej fázy, nový cyklus začína až krvácaním.

Oneskorený vzostup teploty po ovulácii

clanok-V_obr.10.jpg

zväčšiť

Telo niektorých žien reaguje na produkciu progesterónu oneskorene, takže ešte niekoľko dní po ovulácii žena nameria nízke teploty. Tento jav môže zmiasť pri určení dňa, kedy prebehla ovulácia, a teda tiež pri určení dĺžky luteálnej fázy. Pretože luteálna fáza začína deň po ovulácii, jej súčasťou sú aj dni nízkych teplôt, nejedná sa teda o krátku luteálnu fázu.

Tento jav je celkom zriedkavý. Aby ste mali istotu, že sa skutočne jedná o oneskorený vzostup teploty a nie o oneskorenú ovuláciu, musíte mať celkom jednoznačné výsledky hodnotenia hlienu a čípka.

ODCHÝLKY ZISTENÉ SLEDOVANÍM CERVIKÁLNEHO HLIENU

Permanentne lepkavý hlien

clanok-V_obr.11.jpg

zväčšiť

Niektoré ženy zaznamenajú lepkavý hlien po celý cyklus. U nich sliznica čípka maternice, ktorá produkuje hlien, zasahuje až von na špičku čípka (viď. obr.). Býva to bežné napríklad po pôrode.

clanok-V_obr.12.gif

V tomto prípade sú dni s lepkavým hlienom považované za neplodné. Je však dôležité rozpoznať aj najmenšiu zmenu hlienu oznamujúcu začiatok plodného obdobia.

Dlhé obdobie plodného hlienu

clanok-V_obr.13.jpg

zväčšiť

Ak prekonáte dlhšie obdobie krémového či bielkového hlienu (dlhšie ako 8-10 dní), je to príznak príliš vysokej hladiny estrogénu. To môže byť spojené s hypotyreózou alebo s polycystózou vaječníkov. Sprievodnými javmi sú dlhý cyklus a znížená bazálna teplota. Niekedy môže byť hlien zamenený za infekčný výtok (viď nižšie). Či už sa jedná o cervikálny hlien alebo infekčný výtok, je vhodné stav konzultovať s lekárom.

Neštandardný charakter hlienu

Často bývajú ženy zmätené či zbytočne vystrašené, keď ich hlien nezodpovedá štandardnému popisu lepkavý - krémový - bielkový. Ak nejde o infekčný výtok (viď nižšie), nie je potrebné si robiť starosti, každá sme iná. Ak budete sledovať hlien dlhšiu dobu, zistíte, čo je pre vás typické. Hlavné je, aby ste zachytili všetky tri stupne kvality, ak sa vám totiž netvorí bielkový hlien, môže to byť prejav nedostatku estrogénu.

 • Lepkavý - môže byť tiež drobivý či mazľavý.
 • Krémový - hustý krém žltkastej farby, ale aj veľmi vodnaté biele mlieko.
 • Bielkový - mal by byť číry alebo iba mierne zakalený, väčšinou aj elastický ako bielok, ale nie je to podmienkou, medzi bielkový hlien počítame aj číry vodnatý hlien, ktorý sa nenaťahuje.

Infekčný výtok

Výtok je sprievodným javom zápalu. Zápaly ženských pohlavných orgánov sú infekčné ochorenie vyvolané baktériami, vírusmi, kvasinkami alebo parazitmi. Sliznica pošvy je za normálnych okolností osídlená baktériami, ktoré vytvárajú v pošve kyslé prostredie s pH 4. K porušeniu rovnováhy dochádza napr. pri používaní nevhodných mydiel (narušenie pH), pri užívaní antibiotík (redukcia kolónií prospešných baktérií), v tehotenstve (zmena pH) alebo zavlečením agresívnych kmeňov baktérií, plesní, vírusov a parazitov (pri sexe, kúpaní). Okrem výtoku sú ďalšími príznakmi: začervenanie, pálenie, svrbenie a prípadne aj opuchnutie pohlavných orgánov a bolesť pri pohlavnom styku.

 • Bakteriálna vaginóza: Spôsobená premnožením baktérií, sprevádzaná zmenou pH. Výtok je vodnatý so zápachom po rybách.
 • Kvapavka: Sexuálne prenosná, spôsobená baktériou Neisseria gonorrhoea. Výtok je hnisavý, často aj z močovej trubice.
 • Trichomoniáza: Tiež sexuálne prenosná, spôsobená prvokom Trichomonas. Výtok je riedky, šedo belavý a často aj spenený.
 • Mykóza (plesňový či kvasinkový zápal): Je najčastejšou príčinou výtoku. Väčšinou sa kvasinky v pošve nachádzajú aj za normálnych podmienok, ich premnoženie je vyvolané poruchou rovnováhy pH a mikroorganizmov v pošve: liečba antibiotikami, nevhodná osobná hygiena, poruchy metabolizmu cukrov, poruchy imunity, hormonálna nerovnováha. Častejšie postihuje tiež tehotné ženy. Faktory, ktoré prispievajú k rozvoju infekcie: vlhko v oblasti rodidiel, mokré plavky, horúci kúpeľ, poševné tampóny, vložky, deodoranty, parfumované mydlá a spreje. Ochorenie sa zaraďuje medzi sexuálne prenosné choroby, u muža sa však infekcia prejaví iba zriedka. Výtok (tiež povlak pyskov ohanbia a pošvy) je biely, tvarohovitý a svrbivý.

Opakovaná tvorba hlienu v dlhých cykloch - oddialená ovulácia

clanok-V_obr.14.jpg

zväčšiť

Ak máte často výrazne nepravidelné a dlhé cykly, nechajte sa vyšetriť doktorom, či nie je príčinou syndróm polycystických vaječníkov (PCOS)v. Občas dlhý cyklus zaznamená aj žena s inak pravidelnými cyklami. Väčšinou je to dané stresom či iným faktorom narušujúcim bežný denný režim (cestovanie, sťahovanie, choroba a pod.). Neplodné dni (v tabuľke označené červenou farbou) určujeme Billingovou metódou.

Výskyt hlienu počas luteálnej fázy

Uprostred a na konci luteálnej fázy môžete niekedy zaregistrovať hlien, sprevádzaný nižšou teplotou. Je to normálna reakcia na vyšší obsah estrogénu (viď. Pokles teploty v polovici luteálnej fázy a Pokles teploty pred menštruáciou).

ODCHÝLKY ZISTENÉ SLEDOVANÍM ČÍPKA

Čípok nie je možné nájsť

clanok-V_obr.15.jpg

zväčšiť

Niektoré ženy majú problém nájsť čípok počas najplodnejšej fázy. Čípok je v tomto období skrátený a teda vyššie posadený v pošve, takže je zle dostupný kratšími prstami. Mäkký čípok sa tiež horšie rozlišuje od poševnej steny.

Čípok sa celkom nezatvára

clanok-V_obr.16.jpg

zväčšiť

Ženy, ktoré rodili pošvou, zvyknú mať čípok mierne otvorený aj mimo plodné obdobie.

Cysty na čípku

Pri hodnotení čípka môžete niekedy na jeho povrchu nahmatať jeden alebo viac drobných vriedkov. Týchto vriedkov (cýst) sa nemusíte obávať, väčšinou sa objavia a zase samé zmiznú. Častejšie sa vyskytujú u žien so sliznicou čípku zasahujúcou až von na špičku čípka. (viď. Permanentne lepkavý hlien)

ABNORMÁLNE KRVÁCANIE A BOLESTI

Normálne menštruačné krvácanie trvá priemerne päť až šesť dní a jeho intenzita väčšinou prebieha takto:

 • slabé - silné - stredné - slabé - veľmi slabé
 • alebo: silné - silné - stredné - stredné - slabé

Krvácanie je vyvolané poklesom progesterónu na konci luteálnej fázy. Telo sa tak zbavuje sliznice maternice, ktorá sa vytvorila počas cyklu. Menštruáciou začína nový cyklus. Ak je však narušená hormonálna rovnováha a žena zvykne mať výrazne nepravidelné cykly, anovulačné cykly alebo krvácanie a špinenie aj počas cyklu, potom je zložité vôbec začiatok a koniec cyklu vymedziť. Zásadnou pomôckou je v tomto prípade bazálna teplota:

 • menštruačné krvácanie - predchádza mu obdobie min. 10 dní vyšších teplôt, nasleduje ho obdobie nižších teplôt,
 • krvácanie v anovulačných cykloch - teploty pred aj po sú nízke,
 • ovulačné krvácanie či špinenie - predchádza mu obdobie min. 5 dní nižších teplôt, nasleduje ho obdobie min. 10 dní vyšších teplôt.

Krvácanie v anovulačných cykloch

Krvácanie v anovulačných cykloch môže byť jednak výrazne slabé alebo naopak výrazne silné. Silné anovulačné krvácanie u starších žien môže byť spojené s fibroidmi (myómy). Slabá menštruácia je výsledkom nedostatočne vyvinutej sliznice maternice.

Prečo vôbec dochádza ku krvácaniu, keď telu chýba progesterón, ktorého pokles spúšťa klasickú menštruáciu? Krvácanie v anovulačných cykloch môže byť spustené jedným z dvoch mechanizmov:

 • Hladina estrogénu pomaly narastá až dosiahne maximálnu hranicu, potom poklesne. Pokles estrogénu potom spustí krvácanie.
 • Častejšie býva krvácanie vyvolané odlúčením sliznice maternice, ktorá sa vyvinula až do štádia, kedy sa už nemôže udržať.

Ovulačné špinenie a bolesť

clanok-V_obr.17.jpg

zväčšiť

Asi u 10% žien sa vyskytuje špinenie uprostred cyklu, trvajúce väčšinou jeden až dva dni. Býva to častejšie u žien s dlhými cyklami. Špinenie sa objavuje v období najplodnejšieho bielkového hlienu, čím hlien dostáva hnedý, ružový alebo červený nádych. Je to dané náhlym poklesom estrogénu pred ovuláciou, nie je potrebné sa tým znepokojovať, naopak - v týchto dňoch je žena najplodnejšia. Ak však špinenie trvá dlhšie než dva dni, ak pretrváva aj po náraste bazálnej teploty (viď obr. nižšie) alebo ak sa namiesto špinenia objaví jasno červené krvácanie, je potrebné to konzultovať s lekárom.

clanok-V_obr.18.jpg

zväčšiť

Špinenie pri nidácii zárodku

clanok-V_obr.19.jpg

zväčšiť

Ak zaznamenáte jeden až dva dni špinenia v období 7 - 14 dní po ovulácii, môže to znamenať, že ste tehotná. Uhniezdenie zárodku v maternici mierne naruší jej sliznicu, a to potom môže vyvolať slabé špinenie. Ak sa do 18 dní po ovulácii nedostaví menštruácia a teploty zostávajú vysoké, tehotenstvo je potvrdené aj bez tehotenského testu.

Špinenie po pôrode a pri kojení

Pre popôrodné šestonedelie je typické krvácanie postupne slabnúce do špinenia. Krvácanie je spôsobené nielen tým, že sa maternica vracia do pôvodnej veľkosti a jej sliznice po odlúčení placenty sa hojí, ale tiež tým, že v tele klesá obsah tehotenských hormónov. Kojenie je tiež regulované hormónmi, ktorých hladina môže kolísať v závislosti na meniacich sa potrebách dieťaťa, to potom môže byť príčinou občasného špinenia.

Špinenie a bolesť po gynekologickom vyšetrení

Býva to vyvolané podráždením pohlavných orgánov. Je to väčšinou považované za normálne.

Bolesť pri súloži, špinenie po súloži

Bolestivosť pri pohlavnom styku zvykne mať rôzne príčiny. Bolesť v pošve môže byť spôsobená nedostatočným zvlhčením, alergiou na latex alebo spermicídy, infekciou v pošve alebo tzv. vulvodýniou (bolesť pohlavného ústrojenstva). Dôvodom hlbšej bolesti býva väčšinou narážanie penisu na čípok v období, kedy je uzavretý a predĺžený do pošvy, predovšetkým v luteálnej fáze. V období okolo ovulácie môže byť bolesť vyvolaná dráždením vaječníka, ktorý sa práve chystá uvoľniť vajíčko. Plný močový mechúr môže byť tiež príčinou bolesti. Ak je bolesť skutočne intenzívna, je vhodné sa nechať vyšetriť, či sa nejedná o cysty na vaječníkoch alebo vážnejšiu endometriózu.

Špinenie po súloži je väčšinou následkom podráždeného čípka maternice, hlavne ak sa na čípku nachádzajú vriedky, polypy alebo ak žena trpí cervicitídou (zápal sliznice hrdla maternice). Ďalšou príčinou môže byť infekcia a pri výraznejšom krvácaní aj rakovina čípka maternice.

Špinenie pri užívaní antikoncepcie

Typické pre prvý mesiac po nasadení antikoncepcie alebo pri prechodu na antikoncepciu s nižším obsahom hormónov. Väčšinou pri ďalšom cykle vymizne, čo znamená, že si telo zvyklo na nové hladiny hormónov.

Špinenie pred menštruáciou

clanok-V_obr.20.jpg

zväčšiť

Je považované za normálne, ak trvá jeden až dva dni a ak nezačne skôr než desiaty deň luteálnej fázy. Ak trvá dlhšie než pár dní, môže to indikovať: problém so štítnou žľazou, fibroidy, endometriózu alebo polypy na sliznici maternice. Ak začne skôr než desiaty deň luteálnej fázy, môže to znamenať nedostatočnú funkciu žltého telieska a teda aj zníženú plodnosť.

Poznámka: Špinenie je súčasťou predchádzajúceho cyklu, nový cyklus začína až jasno červeným krvácaním.

Hnedé špinenie po menštruácii

clanok-V_obr.21.jpg

Ak trvá dlhšie než dva dni, je pravdepodobne spôsobené nepravidelným odlučovaním sliznice maternice. Je to takmer vždy výsledok nie celkom optimálnej funkcie hormónov luteálnej fázy predchádzajúceho cyklu. Zdravý vývoj sliznice maternice počas luteálnej fázy je nevyhnutný pre úspešné uchytenie zárodku, takže snažilky by stav mali konzultovať s lekárom.

Väčšina údajov v článku bola čerpaná z knihy Taking Charge of Your Fertility autorky Toni Weschler.
Informácie o zápaloch ženských pohlavných orgánov boli použité zo serveru gyn.cz.

Všetky grafy teplôt sú ukážky merania v ústach.


Zdroj: http://www.rodina.cz/clanek4015.htm

Súvisiace články:


Diskusia

Môže to byť porucha činnosti štítnej žľazy
Dobrý deň, meriam si bazálnu teplotu len krátko, ale zaznamenala som vyššie teploty. V prvej fáze cyklu mám teploty okolo 36,3 a po ovulácii...
pitakova.lucia@gmail.com
Dobry den... mam zaznamenych 9 cyklov a podla teploty sledujem rozdielne hodnoty dlzky LF (10-15 dni)... 1,5 roka nedojcim (ked stlacim prsnik vytecie...
Liečba PMS progesteronom- nepravidelný a krátky
Dobrý deň, môj lekár mi pomáha pri prejavoch PMS dodavanim progesteronu. Môj cyklus máva 26-28 dní. Mám naordinované, aby som si...
anovulačné cykly a šport
Dobrý deň,
...
Zvláštne zvýšenie teplpoty
Dobrý deň chcela by som sa Vás poprosiť o radu. Snažím sa nabehnúť na STM počas občasného kojenia. Cyklus sa mi vrátil pred 2 mesiacmi....
Vstúpiť do diskusie Počet príspevkov: 21, posledný: 15.03.2019 20:42

Zasielať novinky na e-mail