Slovníček pojmov

ilustratívny obrázok

IVF, CAR, azoospermia, dysmenorhea... Pomôžem Vám zorientovať sa v najbežnejších pojmoch súvisiacich s neplodnosťou a tehotenstvom.

Pojmy A-Z

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

aCGH

Technika DNA čipov. Sledovanie početnej a štrukturálnej zmeny chromozómov embrya v rámci preimplantačnej genetickej diagnostiky pri umelom oplodnení.

Adenomyóza

Diagnóza podobná endometrióze. Bunky výstelky maternice tu prerastajú do steny maternice, a môžu spôsobovať bolesti a nadmerné krvácanie.

Amenorrhea, Amenorea

Amenorea znamená vynechanie menštruácie, a je prirodzená v puberte, menopauze a počas tehotenstva. Ak žena dosiahne 18 rokov a ešte nemenštruovala, ide o tzv. primárnu amenoreu, ktrá je spôsobená hormonálnou poruchou. Sekundárna amenorea sa vzťahuje na prípady, kedy žena mala pravidelnú menštruáciu, tá sa však nedostavila po dobu dlhšiu ako 1 rok. Príčinou môže byť stres, choroba, nízka hmotnosť, poruchy hypofýzy, alebo chirurgické odstránenie vaječníkov.

Amniocentéza

Vyšetrenie v tehotenstve za účelom vylúčenia možných genetických vád plodu. Vykonáva sa do 24. týždňa tehotenstva v prípade nejednoznačných výsledkov biochemického screeningu (tzv. "Triple test"). Ambulantne sa pri miestnom znecitlivení odoberie 15-20ml plodovej vody cez brušnú stenu dutou ihlou. Kultivácia buniek trvá 14-21 dní, senzitivita (presnosť) je až 99,5%.
Hlavnou komplikáciou je možná indukcia potratu (riziko asi 1:100).

Asthenospermia

Nízka pohyblivosť a/alebo neprogresívny pohyb spermií.

Azoospermia

Ejakulát neobsahuje žiadne spermie. Dôvodom môže byť neschopnosť semeníkov vytvárať spermie, alebo mechanická prekážka v semenovodoch.

Späť na začiatok

B

Bazálna teplota

Teplota hneď po prebudení pred vstávaním z postele a začatím akejkoľvek aktivity. Meranie bazálnej teploty využívaja napríklad Symptotermálna metóda, pomocou ktorej možno zistiť plodné dni, tehotenstvo, a odhalitť aj rôzne poruchy hormonálnej regulácie.

Biochemické tehotenstvo

Tehotenstvo, pri ktorom bola zistená tvorba tehotenského hormónu hCG, ale došlo k potratu skôr, ako ukltrazvuk preukáže srdcovú aktivitu. Je to veľmi skorý potrat, často k nemu ešte predtým, ako žena zaznamená vynechanie menštruácie.

Blastocysta

Blastocysta je rané embryonálne štádium cicavcov. U človeka vzniká na 5. deň po oplodnení vajíčka a pozostáva z cca. 70 - 100 buniek. Na blastocyste je už možné pozorovať diferenciáciu jednotlivých skupín buniek. Tzv. trofoblast obklopuje celé embryo po jeho obvode, zatiaľ čo embryoblast je vnútorné zoskupenie buniek na jednom z pólov embrya.

BMI (Body Mass Index)

Index telesnej hmotnosti, vzorec na výpočet je BMI = hmotnosť v kg / (telesná výška v m)2. Optimálne BMI pre otehotnenie je 22 až 30. BMI nižšie ako 20 môže spôsobiť neplodnosť (nedostatok estrogénov, vynechávanie ovulácie alebo menštruácie) a BMI nad 30 je zase rizikové pre syndróm polycystických ovárií a iné zdravotné problémy.

Späť na začiatok

C

CAR

Centrum asistovanej reprodukcie. Špecializované centrum zamerané na liečbu neplodnosti. Tieto centrá môžu fungovať samostatne, alebo ako súčasť väčších nemocníc. Na návštevu CAR je obvykle potrebné odporučenie od obvodného gynekológa ženy.

Čokoládová cysta, Térová cysta

Prejav endometriózy na vaječníku. Keď sa na povrchu vaječníka vytvorí ložisko endometriózy, obvykle prerastie do vnútra vaječníka. Cysta obsahuje tekutinu hnedej farby, od čoho je ododený jej názov.

D

Dysmenorrhea

Bolestivá menštruácia. Primárna dysmenorea je častá u mladých dievčat, obvykle odoznie keď sa hormonálne hladiny stabilizujú. Sekundárna dysmenorea sa objavuje u žien vo fertilnom veku, často po 30. roku a môže byť príznakom vážnejšieho gynekologického ochorenia. Najčastejšie je spievodným znakom endometriózy.

Dyspareunia, Vaginitída

Bolestivý pohlavný styk. Môže mať psychické alebo fyziologické príčiny a objavuje sa takmer výlučne u žien. Dyspareunia je najčastejšie spôsobená vaginálnou infekciou, endometriózou, nádormi alebo nedostatočným zvlhčením pošvy (často dôsledok hormonálnej nerovnováhy - hypotyreóza, estrogénová dominancia). U mladých dievčat môžu nepríjemné pocity pri pohlavnom styku súvisieť s nedostatočnou perforáciou panenskej blany, resp. jej zvyškami.

Späť na začiatok

E

Embryotransfer (ET)

Zavedenie embryí do dutiny maternice pri umelom oplodnení. Technika asistovanej reprodukcie.

Endometrióza

Lokalizácia endometriálneho tkaniva (sliznica/výstelka maternice) mimo dutiny maternice - napríklad vo vajcovodoch, na pobrušnici, alebo na vaječníkoch. Medzi symptómy patrí bolestivá menštruácia (sekundárna dysmenorea), bolestivé pohyby čriev, bolesti pri pohlavnom styku, nadmerné menštruačné krvácanie alebo krvácanie mimo menštruácie, a neplodnosť. V niektorých prípadoch prebieha bez symptómov. Uvádza sa, že približne 50% žien s endometriózou je zároveň neplodných a cca. 50% neplodných žin má endometriózu. Príčiny nie sú jednoznačné, ale riziko výskytu sa zvyšuje u žien trpiacich estrogénovou dominanciou.

Endometritída

Zápal endometria, rozdeľuje sa na akútny a chronický. Akútny zápal je charakterizovaný výskytom mikrospopických abscesov alebo neutrofilov (typ bielych krviniek) v žliazkach sliznice maternice. Crhonická endometritída sa vyznačuje výskytom plazmatických buniek v tkanive endometria. Najbežnejšou príčinou endometritídy je infekcia. Symptómy zahŕňajú panvové bolesti, horúčku, a abnormálne vagináolne krvácanie alebo výtok.

Endometrium

Výstelka maternice, ktorá narastá a odlupuje sa pod vplyvom pôsobenia estrogénov a progesterónu. Výstelka je určená na zachytenie a vyživovanie embrya.

Estrogénová dominancia

Stav známy ako "estrogénová dominancia" znamená, že v tele je prítomného priveľa estrogénu a primálo progesterónu, ktorý je potrebný na udržanie náležitej hormonálnej rovnováhy. Ak tento stav pretrváva, môže spôsobiť široké spektrum zdravotných komplikácií od akné, zníženú funkciu štítnej žľazy a znížené libido, cez neplodnosť až po zvýšený výskyt rakoviny ženských orgánov.

Estrogény

Skupina hormónov, ktorá vyvoláva sekundárne pohlavné znaky u žien a podieľa sa na riadení priebehu menštruačného cyklu. Nízka hladina estrogénov môže spôsobiť zastavenie menštruačného cyklu, naopak ich vysoká hladina (resp. nevyvážený pomer k progesterónu) spôsobuje rôzne zdravotné problémy. Tento stav je nazývaný pojmom "estrogénová dominancia". V malom množstve sú estrogény produkované aj u mužov.

Späť na začiatok

F

Fertilizácia

Spojenie genetického materiálu neseného spermiou a vajíčkom a vytvorenie embrya. Splynutím týhto buniek bežne dochádza k oplodneniu vo vajcovode (in vivo). Môže k nemu však dôjsť aj v laboratórnych podmienkach, a to buď spontánne alebo metódou asistovanej reprodukcie (in vitro).

Fluorescenčná in situ hybridizácia (FiSH)

Sledovanie početnej a štrukturálnej zmeny chromozómov embrya v rámci preimplantačnej genetickej diagnostiky pri umelom oplodnení.

Folikul

Dutinka vo vaječníku obsahujúca vajíčko, kde prebieha dozrievanie vajíčka pred jeho uvoľnením a prípadným oplodnením. Prasknutiu folikulu a uvoľneniu vajíčka sa hovorí ovulácia. Po ovulácii sa folikul mení na tzv. žlté teliesko (corpus luteum), ktoré produkuje hormón progesterón až do najbližšej menštruácie (cca. 10 - 14dní).

Folikulárna fáza

Obdobie menštruačného cyklu od začiatku menštruácie do ovulácie. V tomto období sa dominantný foliku pripravuje na ovuláciu. Táto fáza najčastejšie trvá 12 - 18 dní, u žien s dlhými a nepravidelnými cyklami to však môže byť aj niekoľkonásobne dlhšie. Folikulárnu fázu ukončuje ovulácia.

Folikulostimulačný hormón (FSH)

Hormón produkovaný hypofýzou, nevyhnutný pre vývoj pohlavných buniek u mužov aj žien. U žien FSH stimuluje rast folikulov vo vaječníkoch. U mužov FSH stimuluje Sertoliho bunky v semeníkoch a podporuje produkciu spermií. Zvýšené hladiny FSH sa vyskytujú pri zlyhaní pohlavných žliaz u mužov aj žien.

Späť na začiatok

G

Galaktorrhea

Číry alebo mliečny výtok z prsníkov, spôsobený zvýšenou hladinou prolaktínu. Mimo tehotenstva je pri tejto diagnóze potrebné vylúčiť možnosť nádoru hypofýzy.

Gaméty

Pohlavné bunky - spermie u mužov a vajíčka u žien.

GIFT

Metóda asistovanej reprodukcie, pri ktorej sa pohlavné bunky (spermie a vajíčka) prenesú do vajcovodu. V súčasnosti sa už nepoužíva, bola nahradená inými postupmi.

GnRH

Hormón uvoľňujúci gonadotropíny. Je vylučovaný v hypotalame (časť mozgu) a stimuluje hypofýzu k produkcii LH a FSH, ktoré ďalej stimulujú pohlavné žľazy.

Gonadotropíny

Hormóny, ktoré riadia reprodukčné funkcie: Folikulostimulačný hormón (FSH), Luteinizačný hormón (LH) a Prolaktín (PRL).

Gravidita

Tehotenstvo.

Späť na začiatok

H

Habituálny potrat

Opakovaný potrat, obvykle dva alebo viac nasledujúcich potratov. Príčiny môžu byť rôzne - poruchy hormonálnej regulácie, imunitné (poruchy zrážanlivosti krvi, imunita proti zárodku), genetické poruchy, alebo mechanická prekážka v maternici brániaca vývoju plodu. Diagnostika a terapia záleží od fázy tehotenstva v ktorej dochádza k potratu.

HCG

Hormón produkovaný v ranom tehotenstve, jeho funkciou je udržať v činnosti žlté teliesko a zachovať produkciu progesterónu. Po uchytení zárodku produkcia hCG postupne narastá a medzi 9 a 12 týždňom tehotenstva dosahuje maximum - 25,700 - 288,000 mIU/ml. Od 12. týždňa tehotenstva preberá produkciu progesterónu placenta a žlté teliesko zaniká. Zároveň klesá hladina hCG a od 25. týždňa až do konca tehotenstva sa udržuje okolo 3,640 - 117,000 mIU/m. Pri viacpočetniom tehotenstve sú hladiny hCG vyššie. Pri liečbe neplodnosti sa injekcie hCG používajú na vyvolanie ovulácie a u mužov stimulujú produkciu testosterónu.

Heterogénna inseminácia

Ak by plodnosť muža nestačila, tak sa môže do maternice ženy umelo, teda bez pohlavného styku, vložiť sperma cudzieho plodného muža. V týchto prípadoch dieťa nie je viac vlastným dieťaťom partnera, ale už len matky.

Homologická inseminácia

Pri nej sa sperma muža vloží, nie normálnym pohlavným stykom, ale umelo, do maternice jeho ženy. Táto metóda sa používa najmä vtedy, keď sperma muža neobsahuje nutný počet a/alebo pohyblivosť na „normálne“ oplodnenie. Dieťa je potom vlastným dieťaťom oboch partnerov.
Miera úspešnosti metódy je medzi 5 – 10 %.

Hyperstimulácia (Ovarian Hyperstimulation Syndrome, OHSS)

Potenciálne životunebezpečný stav, vedľajší efekt liečby neplodnosti s cieľom vyvolať ovuláciu. Nastane v prípade, ak začne dozrievať priveľa folikulov a je podané hCG na uvoľnenie vajíčok. Je možné tomu zabrániť nepodaním injekcie hCG, ak ultrazvukové vyšetrenie preukáže príliš veľký počet dozrievajúcich folikulov.

Hysterektómia

Chirurgické odstránenie maternice. Môže zahŕňať aj odstránenie ďalších reprodukčný orgánov, ako vajcovody a vaječníky.

Hysteroskopia (skratka "HSK")

Priame optické vyšetrenie dutiny maternice, ktoré umožní vylúčiť prítomnosť polypov sliznice maternice, myómy, prepážky v dutine maternice či iné vrodené vady.

Hysterosalpingografia (HSG)

Ambulantné neinvazívne vyšetrenie priechodnosti vajcovodov vstreknutím kontrastnej látky do dutiny maternice. Pohyb tekutiny je monitorovaný ultrazvukom alebo rőntgenovým žiarením. Vyšetrenie môže byť bolestivé pri zníženej priechodnosti vajíčkovodov.
Alternatívou je presnejšie, ale invazívne vyšetrenie chromopertuberáciou pri laparoskopii.

Späť na začiatok

CH

Chromopertuberácia (tzv. "prefúknutie vajcovodov")

Vyšetrenie priechodnosti vajcovodov pri laparoskopickom vyšetrení / operácii. Do dutiny maternice sa kanylou vstrekne modré farbivo, ktoré pri priechodných vajcovodoch pretečie na druhú stranu vajcovodu do brušnej dutiny.

I

Implantácia embrya

Uhniezdenie embrya v sliznici maternice, čím je umožnený kontakt s krvou matky a dostatočná výživa rastúceho plodu. V prípade mimomaternicového tehotenstva dochádza k uhniezdeniu na inom mieste, najčastejšie vo vajcovode.

In Vitro Fertilizácia (IVF)

Oplodnenie v laboratóriu, tzv. asistovaná reprodukcia. Vajíčka produkované po hormonálnej terapii sú odobrané a následne oplodnené spermiami. Vzniknuté embryo je prenesené pomocou tenkého katétra do maternice.

Infertilita

Neplodnosť, neschopnosť donosiť zdravé dieťa.

Intracytoplazmatická Injekcia Spermií (ICSI)

Technika asistovanej reprodukcie, mikromanipulačná procedúra vykonávaná pomocou špeciálneho mikroskopu, pri ktorom je spermia vložená priamo do vajíčka. Používa sa pri veľmi nízkom počte spermií, alebo v prípade nepohyblivosti spermií. Embryo je následne prenesené do maternice.

Intrauterinná Inseminácia (IUI)

Najjednoduchšia procedúra asistovanej reprodukcie, pri ktorej lekár aplikuje prečistené spermie priamo do maternice pomocou katétra cez krčok maternice. Môže pomôcť v prípadoch, kde je neplodnosť spôsobená imunitnou reakciou na spermie partnera v prostredí vagíny a krčka maternice.

Späť na začiatok

J

K

Kryoembryotransfer (KET)

Prenos embryí po rozmrazení, viac na stránke Techniky asistovanej reprodukcie.

Klinefelterov syndróm

Genetická abnormalita u mužov, ktorá môže spôsobovať neplodnosť. Na 23. páre chromozómov sa vyskytujú dva chromozómy X a jeden Y, teda XXY. Štandardný genetický profil zdravého muža je XY a ženy XX.

Kryoprezervácia

Uchovávanie orgánov a tkanív pri veľmi nízkych teplotách (okolo -196°C). V reprodukčnej medicíne sa využíva na uchovávanie spermií, vajíčok a embryí, ktoré neboli použité v cykle asistovanej reprodukcie pre použitie v ďalšom cykle.

Kyretáž, revízia maternice (skratka "RCUI")

Odstránenie obsahu maternice, bolestivý zákrok vykonávaný v celkovej anestézii, obvykle po zamĺknutom tehotenstve.
Riziká zákroku: trombózy, embólie, infekcia dutiny maternice, silné krvácanie, bolesti, poranenie maternice alebo krčka maternice, čo môže mať nepriaznivý vplyv na neskoršie tehotenstvá. Režim po kyretáži je podobný ako v šestonedelí - oddychový režim, nepoužívať tampóny, nekúpať sa, vynechať pohlavný styk.
Alternatívou je čakanie na spontánny potrat.

L

Laparoskopia (Skratka "LPSK")

Minimálne invazívne vyšetrenie pomocou endoskopického zariadenia nazývaného laparoskop. Vykonáva sa cez tri malé rezy veľkosti 0,5 až 1,5cm, a je to alternatíva k tradičným otvoreným operáciám. V gyekológii sa využíva na diagnostiku a drobné operatívne zásahy v panvovej oblasti. Jeden rez obvykle vedie cez pupok a ďalšie dva v oblasti slabín.

Luteálna fáza

Luteálna fáza menštruačného cyklu začína ovuláciou a jej názov je odvodený od latinského názvu pre žlté teliesko (Corpus Luteum), ktoré vzniká z folikulu po ovulácii. Žlté teliesko produkuje hormón progesterón, ktorý pripravuje sliznicu maternice na uhniezdenie oplodneného vajíčka, a zároveň bráni dozrievaniu ďalších folikulov a následnej ovulácii. Dĺžka tejto fázy sa môže pohybovať medzi 10 až 16 dňami, u jednej ženy by dĺžka mala byť približne rovnaká. Ak nedôjde k oplodneniu vajíčka do 24 hodín po ovulácii, zvyšok tejto fázy je relatívne neplodný. Niekedy však dochádza k opakovanej ovulácii v priebehy jedného cyklu, a to spravidla do 48 hodín od prvej. Preto ak je tehotenstvo neželané, je vhodné používať ochranu až 3 dni od prvej ovulácie.

Luteinizačný hormón (LH)

Hypofyzárny hormón stimulujúci pohlavné žľazy. U mužov je nevyhnutný pre vývoj a dozrievanie spermií a produkciu testosterónu. U žien je LH dôležitý pre dozrievanie vajíčka a vyvolanie ovulácie.

Späť na začiatok

M

Mastektómia

Chirurgické odstránenie prsníka, najčastejšie pri rakovine prsníka.

Menorrhagia, Menorágia

Silné alebo predĺžené menštruačné krvácanie v pravidelných intervaloch. Môže byť spôsobené poruchami krvnej zrážanlivosti (silné krvácanie bez zrazenín), narušením hormonálnej rovnováhy (estrogénová dominancia) alebo poruchy výstelky maternice (endometrióza, endometritída, myómy). Menorágia môže byť spôsobená aj nedostatkom železa, vitamínu K alebo B12.

MESA

Mikrochirurgická aspirácia (odber) spermií z nadsemenníkov. Technika asistovanej reprodukcie.

Metrorrhagia, Metrorágia

Vaginálne krvácanie mimo menštruácie. Nepočíta sa špinenie pred začatím menštruačného krvácania alebo krátko po jeho skončení.

Mikromanipulácia

Rôzne laboratórne techniky využívané pri metódach asistovanej reprodukcie pod mikroskopom. Embryológ vykonáva manipuláciu s vajíčkami a spermiami, ktorá má viesť k oplodneniu vajíčka a následne otehotneniu.

Mimomaternicové tehotenstvo

Tehotenstvo lokalizované mimo dutiny maternice, najčastejšie vo vajovode, ale tiež v krčku maternice, na vaječníkoch alebo pobrušnici. Je to potenciálne život ohrozujúci stav, pri ktorom môže dôjsť k pretrhnutiu vajcovodu, vnutornému krvácaniu a bez rýchlej lekárskej pomoci hrozí smrť.

Motilita spermií

Charakter pohybu spermií. Nízka motilita znamená, že spermie sa nemôžu v správny čas dostať k vajíčku. Pri vyhodnocovaní spermiogramu sa určuje % progresívne pohyblivých spermií. Motilitu spermií ovplyvňuje celkový zdravotný stav a životospráva muža (šport, strava, alkohol, fajčenie). V krajných prípadoch nedostatočnej motility je možné využiť metódy asistovanej reprodukcie - ICSI - pri ktorej sa spermia injekčne vpraví priamo do vajíčka.

Späť na začiatok

N

O

Oligomenorrhea, Oligomenorea

Nepravidelný menštruačný cyklus, niekedy definované aj ako veľmi slabé menštruačné krvácanie. Presnejšia definícia: menštruačné cykly dlhšie ako 35 dní, pri ktorých má žena len 4 až 9 cyklov za rok. Vzniku tohoto stavu predchádzali pravidelné menštruačné cykly.

Oligospermia, Oligozoospermia

Ejakulát obsahuje malý počet spermií - menej ako 20 miliónov na mililiter. Tento stav môže byť dočasný (spôsobený stresom, chorobou, zlou životosprávou) alebo trvalý. Následkom je znížená plodnosť až neplodnosť.

Ovariálna rezerva

Počet a kvalita zostávajúcich vajíčok vo vaječníkoch ženy. Niektoré nikdy nedozrú, iné postupne dozrievajú a pripravujú sa na uvoľenie pri ovulácii počas najbližších menštruačných cyklov.

Ovulácia

Uvoľnenie zrelého vajíčka z folikulu vo vaječníku. Ovuláciou končí folikulárna fáza a začína luteálna fáza, pri ktorej sa zo žltého telieska uvoľnuje hormón progesterón.

Späť na začiatok

P

Pearl-Index, Pearlov index

Pearl-Index je hodnota, pomocou ktorej sa v medicíne vyjadruje spoľahlivosť antikoncepčných metód. Príklad: ak bude 100 žien používať určitú antikoncepciu a jedna z nich za dobu jedného roku otehotnie, prípravok bude mať Pearl-Index 1,0. Porovnanie: antikoncepčné tabletky: 0,1-0,9, mini tabletky: 0,4-2,5, špirála:1-3, prezervatív:1-5. 

PICSI

Modifikácia techniky umelelého oplodnenia ICSI. Pri PICSI sú pomocou hyalurónového gélu vyberané len zrelé spermie s vyššou schopnosťou oplodniť vajíčko.

Preimplantačná genetická diagnostika (PGD, PiGD)

PGD je metóda včasnej prenatálnej diagnostiky, viazaná na techniky asistovanej reprodukcie. Genetickým vyšetrením jednej alebo dvoch buniek (blastomér) odobraných z vyvíjajúceho sa embrya možno odhaliť genetické abnormality zárodku.

Predmenštruačný syndróm (PMS)

Súbor symptómov, ktoré sa objavujú 7-10 dní pred menštruáciou a upravujú sa po jej začatí. Príznaky sa často zlepšia po zmene životosprávy.

Primárna neplodnosť, Primárna Infertilita (PI)

Neschopnosť páru donosiť zdravé dieťa. Tento stav je približne v 80% prípadov dočasný a riešiteľný.

Progesterón

Ženský pohlavný hormón produkovaný žltým telieskom počas druhej polovice menštruačného cyklu. Je zodpovedný za zmeny štruktúry výstelky maternice tak, aby bola pripravená na prijatie a uhniezdenie oplodneného vajíčka. Prítomnosť progesterónu je dobrým indikátorom ovulácie. Keďže spôsobuje mierne zvýšenie bazálnej teploty, meranie a zaznamenávanie bazálnej teploty (symptotermálna metóda) môže poslúžiť na sledovanie prítomnosti ovulácie, plodných a neplodných dní a porúch hormonálnej regulácie.

Späť na začiatok

Q

R

Rekombinantná technológia

Technológia využívajúca postupy génového inžinierstva, pri ktorom sa kterom sa z buniek izolujú jednoduché gény a tie sa potom zavádzajú späť do buniek rovnakého alebo odlišného druhu organizmu. Takto upravený oranizmus získava nové vlastnosti - dokáže napríklad produkovať komplexné chemické zlúčeniny využívané ako liečivá.

S

Salpingektómia

Chirurgické odstránenie vajcovodu.

Salpingostómia / Fimbrioplastika

Chirurgická rekonštrukcia vajcovodov za účelom ich spiechodnenia.

Sekundárna neplodnosť, Sekundárna Infertilita

Neschopnosť páru donosiť zdravé dieťa. Vzťahuje sa aj na páry, ktoré v minulosti dospeli k otehotneniu, ale tehotenstvo nebolo donosené k termínu (došlo k potratu alebo predčasnému pôrodu).

Spermatogenéza

Produkcia spermií v semeníkoch.

Spermia

Mikroskopická bunka nesúca genetickú informáciu muža, mužská reprodukčná bunka, gameta.

Sterilita

Neschopnosť páru počať, dospieť k otehotneniu. Na rozdiel od infertility je sterilita trvalý a nemenný stav. Príčinou môže byť nevratné poškodenie reprodukčných orgánov následkom úrazu alebo choroby, alebo genetické poruchy.

Syndróm polycystických ovárií (PCOS)

Syndróm polycystických vaječníkov alebo hyperandrogénny syndróm je jedným z najčastejších endokrinologických ochorení u žien vo fertilnom (plodnom) veku. Uvádza sa, že v tejto vekovej kategórii je syndrómom PCOS postihnutých 4 – 10 % žien. Výskyt PCOS pravdepodobne súvisí s nadváhou a/alebo hormonálnou nerovnováhou (estrogénová dominancia).

Späť na začiatok

T

TESA

Mikrochirurgická aspirácia spermií zo semenníkov. Technika asistovanej reprodukcie.

TESE

Mikrochirurgický odber semenotvorného tkaniva zo semenníkov. Technika asistovanej reprodukcie.

Testosterón

Mužský pohlavný hormón, v čase vývoja plodu má vplyv na vznik mužských pohlavných orgánov, v puberte sa podieľa na vývoji druhotných pohlavných znakov. Je nevyhnutný pre správnu tvorbu spermií.

Triple test, Trojitý test

Vyšetrenie krvného séra na hodnoty choriogonadotropínu, estriolu a alfa-fetoproteínu. Vykonáva sa v druhom trimestri tehotenstva (typicky v 16. týždni tehotenstva) a slúži na detekciu rizík genetických porúch a porúch vývoja nervovej trubice. Testom je možné napríkla odhaliť riziko Downovho alebo Edwardsovho syndrómu. Úspešnosť detekcie poruchy je 70%, a naopak 5% zdavých prípadov je chybne diagnostikovaných ako narušených.

Turnerov syndróm

Genetický defekt spôsobujúci neplodnosť u žien, vyskytuje sa u 1 z 2500 žien. Ženy s týmto syndrómom majú len jeden X chromozóm v 23. páre. Tento defekt sa prejavuje komplexom vývojových porúch, ktoré však nemusia byť vždy prítomné (odchýlky vo vývoji kostry, kardiovaskulárne poruchy, vývojové poruchy obličiek a i.). Typickými príznakmi sú nevyvinuté vaječníky a primárna amenorea. Tehotenstvo je možné len s vajíčkmi darkyne.

Späť na začiatok

U

Ultrazvuk, Sonogram, "Sono"

Diagnostická metóda využívajúca vysokofrekvenčné zvukové vlny na zobrazovanie vnútorných orgánov. V gynekológii sa využíva na sledovanie rastu folikulov, výšky výstelky maternice, a detekciu myómov maternice alebo vaječníkových cýst. Používa sa tiež na monitorovanie tehotenstva.

Ureaplazma, Mykoplazma

Infekcia, ktorá spôsobuje zápal výstelky maternice, alebo aktiváciu imunity proti spermiám. Obidva prípady môžu zabrániť úspešnému otehotneniu.

V

Vajcovod

Trubicovitý orgán spájajúci vaječníky s maternicou. Tu sa vajíčko stretáva so spermiami a dochádza k oplodneniu. Vajcovody obsahujú jemný riasinkový epitel, ktorý posúva vajíčko do maternice. Pri poškodení tohoto epitelu zápalmi alebo ložiskami endometria sa môže priechodnosť vajcovodov znížiť alebo úplne zablokovať. Následkom môže byť mimomaternicové tehotenstvo (zárodok sa uchytí priamo vo vajcovode - život ohrozujúci stav, je potrebné čo najskôr navštíviť lekára) alebo neplodnosť.

Varikokéla

Rozšírenie ciev zásobujúcich miešok krvou. Výsledné zdurenie ciev okolo semeníkov vytvára zásobník stagnujúcej krvi, ktorá zvyšuje teplotu mieška a tak znemožní dozrievanie spermií. Je to častá príčina mužskej neplodnosti.

Vazektómia (mužská sterilizácia)

Radikálne riešenie prevencie počatia. Je to trvalá sterilizácia muža pomocou mikrochirurgického zákroku. Cieľom je prerušenie semenovodov, čím je znemožnený prienik spermií do ejakulátu. Obnovenie priechodnosti semenovodov je obtiažne, preto je pred zákrokom vhodné nechať si zmraziť ejakulát v spermbanke. Pokiaľ tak nie je učinené, pre opätovné získanie spermií je nutné využiť metódy asistovanej reprodukcie.

W

X

Y

Z

Zlyhanie vaječníkov

Neschopnosť vaječníkov reagovať na stimuláciu hypofyzárnym FSH z dôvodu poškodenia vaječníkov alebo chronického (napriklad autoimúnneho) ochorenia. Diagnóza je stanovená vyšetrením hladiny FSH v krvi.

Zona Pellucida

Ochranný obal okolo vajíčka.

Späť na začiatokZabudla som na niečo?

Ak som vynechala niektorý dôležitý pojem, dajte mi vedieť na mail info@fertility.sk. Rada zoznam doplním :-)


Autor článku:
Helena Bieliková


Diskusia

Na doplnenie
Dobrý deň,
...
Vstúpiť do diskusie Počet príspevkov: 32, posledný: 03.10.2020 19:56

Zasielať novinky na e-mail