02.12.2010

Reprodukčné zdravie

ilustratívny obrázok

Je bezdetnosť choroba? Na základe definície WHO a váhy argumentu, že absencia zdravia znamená chorobu, je možné považovať bezdetnosť za chorobu.

Zdravé páry, kde obaja partneri sú mladší ako 30 rokov s pravidelným nechráneným pohlavným stykom, majú v jednom menštruačnom cykle 25 až 30% šancu na otehotnenie. Ženy obvykle dosahujú najvyššiu plodnosť krátko po dvadsiatich rokoch, a po prekročení 35 roku šanca na otehotnenie v jednom MC klesá pod 10%.

Nárast výskytu neplodnosti

Počet evidovaných prípadov neplodnosti neustále narastá.

Možné príčiny tohto nárastu zahŕňajú:

  • Lepšie zdokumentovanie prípadov neplodnosti - v minulosti nebolo bežným zvykom riešiť neplodnosť s lekárom a mnohé neplodné páry neboli nijako zdokumentované. Nárast neplodnosti ktorý evidujeme v dnešnej dobe tak môže byť skreslený.
  • Odklad založenia rodiny do vyššieho veku, kedy plodnosť začína klesať.
  • Zhoršovanie kvality životného prostredia – znečistenie ovzdušia, vody a pôdy exhalátmi, umelými hnojivami, pesticídmi a ďalšími chemikáliami má nepopierateľný negatívny vplyv na plodnosť. Mnohé chemikálie sa v ľudskom organizme viažu na estrogénové receptory, a narušujú hormonálnu reguláciu mužov aj žien.
  • Zhoršovanie životosprávy
    – v rozvojových krajinách je problémom podvýživa, nedostatok pitnej vody, infekčné choroby a chýbajúce lekárske ošetrenie;
    - vo vyspelých krajinách plodnosť často znižuje nadváha, sedavé zamestnanie, nedostatok pohybu, civilizačné ochorenia a pasívny stres.
  • Genetické faktory – mnohí veria, že za poklesom plodnosti je znížovanie kvality genómu ľudskej populácie vplyvom dostupnosti lekárskej starostlivosti, táto teória však nebola potvrdená. Podľa mnohých vedcov sa naopak kvalita celkového genofondu v poslednej dobe zvyšuje vďaka migrácii a miešaniu génov.
  • Psychosomatické faktory - človek nie je stroj, ale komplikovaná bytosť s myšlienkami a emóciami, ktoré môžu byť v súlade, ale aj protiklade s jeho vedomými zámermi. Problémy s plodnosťou sú obzvlášť citlivé a náročné na psychiku, preto by prinajmenšom dlhšie trvajúce problémy s plodnosťou, "nevysvetliteľná neplodnosť" a opakované potraty mali byť riešené v súčinnosti s terapeutom, ktorý pracuje so psychikou a podvedomím.

Autor článku:
Helena Bieliková

Súvisiace články:

Zasielať novinky na e-mail