03.04.2012

Psychika a psychosomatika

Je nám známe, že orgán zodpovedný za reguláciu väčšiny telesných pochodov je mozog. Keď však príde na ochorenie, často podceňujeme význam psychiky a podvedomia, ktoré môžu spôsobovať rôzne psychosomatické komplikácie, vrátane porúch plodnosti.

Napriek všetkým zázračným technologickým postupom liečby neplodnosti, aké dnes máme k dispozícii, tu stále chýba čosi dôležité. Navzdory mnohým úspechom lekárskej vedy došlo v posledných desaťročiach len k minimálnemu pokroku v oblasti liečby emocionálnej stránky problémov s počatím.

A práve táto stránka je kľúčová, pokiaľ ide o úspešnosť liečby plodnosti – a vlastne akéhokoľvek iného zdravotného problému.

Definícia psychosomatiky

Pod psychosomatickými zdravotnými komplikáciami rozumieme také, ktoré majú fyzické symptómy, a psychickú či emocionálnu príčinu, respektíve naopak - fyziologickú príčinu a psychické, resp. emocionálne prejavy.

Psychosomatické ochorenia sa môžu prejaviť ako:
 • endokrinné (hormonálne) poruchy - narušená funkcia hypofýzy, štítnej žľazy, vaječníkov, semenníkov;
 • imunitné poruchy - zvýšená alebo znížená činnosť imunitného systému, alergie;
 • poruchy plodnosti - narušená tvorba gamet (spermie, vajíčka), zhoršená priechodnosť vajíčkovodov vplyvom kŕčovitého stiahnutia svalstva, narušené uhniezdenie zárodku, opakované potraty;
 • srdcovo-cievne ochorenia - problémy s krvným tlakom, srdcové príhody;
 • neurologické a psychické ochorenia - depresie, obsesívno-kompulzívne poruchy, pocity úzkosti, až paranoidné či schizoidné stavy;
 • poruchy činnosti tráviaceho systému - bolesti žalúdka, hnačky, zápchy;
 • kožné problémy - lupus, ekzémy, akné;
 • a mnohé iné, tu neuvedené komplikácie.

Oddeliť myseľ od tela, liečiť jedno bez toho, aby sme zároveň venovali pozornosť aj druhému, je nerozumné a neúčinné. Ak však liečite spoločne s telom ženy aj jej myseľ, takmer bez výnimky sa bude každá pri takejto liečbe cítiť lepšie, a dokáže sa aj ľahšie vyrovnať so svojím stavom. A v neposlednom rade sa zvyšuje pravdepodobnosť, že sa zmiernia aj príznaky problému, a celková prognóza bude pozitívnejšia.

U tých žien, ktoré sa na zvládanie stresu a útrap prameniacich z problémov s počatím naučia používať stratégie ovládania mysle a tela ako jedného celku, sa dramaticky znižuje výskyt príznakov depresie, úzkosti, hnevu a frustrácie. Keď sa ženy naučia používať tieto jednoduché techniky, ktoré im umožnia uvoľniť sa, transformovať negatívne myšlienkové vzory, vyjadriť svoje pocity a vytvoriť si pevnú základňu sociálnej podpory, začnú opäť preberať kontrolu nad svojím životom. Začnú sa cítiť menej izolované a zúfalé. Začnú opäť lepšie spať, zlepší sa ich vzťah s partnerom a majú aj podstatne menej stresom podmienených ťažkostí ako nespavosť či problémy zažívacieho traktu.

Ako ukazujú viaceré štúdie publikované v renomovaných lekárskych časopisoch, zvyšuje sa aj pravdepodobnosť, že otehotnejú.

"U neplodných žien využívajúcich techniky ovládania mysle a tela, ako je napríklad metóda hypno-fertility, došlo k prirodzenému počatiu v 42% až 55% prípadov v porovnaní s 20% žien, ktoré podstúpili umelé oplodnenie (IVF). Podľa štúdie, ktorá odznela na konferencii Európskej spoločnosti pre ľudskú reprodukciu a embryológiu (ESHRE) v Berlíne, dokáže hypnoterapia účinne zdvojnásobiť úspešnosť liečby IVF. Výsledky ukázali: až 28% žien, ktoré podstúpili terapiu popri liečbe umelým oplodnením, otehotnelo, v porovnaní len so 14% žien z kontrolnej skupiny. Podľa výsledkov ďalších štyroch štúdií, ktoré skúmali niekoľko stoviek žien s priemernou dĺžkou neplodnosti 3,5 roka, počalo až 42% žien v priebehu šiestich mesiacov od ukončenia programu. Zároveň u nich došlo k výraznému poklesu všetkých sledovaných psychických príznakov, vrátane depresie, úzkosti a hnevu."

Tu nájdete podrobnejšie informácie o týchto štúdiách.

Naša myseľ má nesmiernu moc nad naším telom. Väčšina ľudí však napriek tomu nemá tušenie, ako svoju myseľ vedome využívať, aby podnietili a vyvolali želané zmeny vo svojom tele i živote.

Podľa odhadov má až každý 6. pár problémy s plodnosťou, a v prípade takmer tretiny z nich nemá ich neplodnosť žiadnu lekársky vysvetliteľnú príčinu, je teda "nevysvetliteľná".

"Nevysvetliteľná neplodnosť"

Hoci sa páry túžiace po dieťatku často cítia bezmocné, keď počujú z úst lekárov diagnózu "nevysvetliteľná neplodnosť", resp. neplodnosť nejasného pôvodu, v skutočnosti je to veľmi dobrá správa.

 • Pojem "nevysvetliteľná neplodnosť" v skutočnosti znamená, že neexistuje žiadny fyziologický dôvod, prečo by žena nemohla otehotnieť. Inak povedané (možno vám takýto pohľad pomôže viac) - máte lekársky dôkaz, že vo vašom tele nie je žiadny problém, nie ste neplodná, len ste ešte nepočali!
 • Väčšina párov, ktoré majú problém s počatím, je s najväčšou pravdepodobnosťou vystavených vysokej miere stresu. Možno majú podvedomý strach alebo nevyriešené otázky týkajúce sa pôrodu či rodičovskej zodpovednosti. Problémom môžu byť aj emocionálne traumy z minulosti, ktoré blokujú prirodzené telesné procesy. A môže ísť aj o hormonálne problémy, ktoré k problému s počatím len prispievajú.

Zdroj: hypno-porod.sk


Nielen v týchto prípadoch môže byť nápomocný komplexný prístup, zohľadňujúci súčinnosť tela a mysle.

Zdravie a plodnosť môžu ovplyvniť nasledujúce faktory:

 • predchádzajúce zlé skúsenosti - dlhotrvajúca neplodnosť, opakované potraty,
 • obavy z možných zdravotných komplikácií pri snahe o otehotnenie či v tehotenstve,
 • vzťah s partnerom a spôsob, akým vnútorne prežívame svoje žensko-mužské role,
 • pocit (ne)istoty a (ne)bezpečia vzhľadom na širšie rodinné vzťahy, bytovú otázku, finančnú situáciu a pod.,
 • prílišné upínanie sa na túžbu po splodení dieťaťa (a vytvorenie "začarovaného kruhu" túžby, sklamania, frustrácie a depresie),
 • nesprávne afirmácie ("chcem byť tehotná", "keď otehotniem, budem konečne šťastná", "môj život začne až keď budeme mať dieťa"...),
 • psychické bloky ("s endometriózou sa mi nepodarí otehotnieť", "musím otehotnieť do 30-tky", "musím otehotnieť do 3 mesiacov po operácii"...).

Kde hľadať pomoc?

Psychosomatické ochorenia Vám pomôže riešiť nielen klasický psychológ, ale aj menej známe terapeutické postupy, ako napríklad:

Zasielať novinky na e-mail