Hormonálna regulácia

ilustratívny obrázok

Hormonálna regulácia je založená na zložitom systéme hormónov, ktoré navzájom interagujú.

HORMÓNY VŠEOBECNE

Hormóny sú biologicky aktívne látky, ktoré sú využívané pre medzibunkovú komunikáciu. Sú produkované ohraničenými žľazami (žľazy s vnútorným vylučovaním = endokrinné žľazy) alebo jednotlivými bunkami v rôznych tkanivách. Endokrinné žľazy uvoľňujú hormóny do krvi, ktorá hormóny transportuje k cieľovým tkanivám (tento účinok je označovaný ako endokrinný). Hormóny z rozptýlených buniek pôsobia buď na okolité tkanivá (parakrinné pôsobenie) alebo na tieto bunky samotné (autokrinné pôsobenie).

Hormóny pôsobia špecificky na cieľové bunky - teda na tie bunky, ktoré majú príslušný receptor. Receptor je priestorová molekulárna štruktúra, umiestená na cytoplazmatickej membráne alebo vnútri bunky, ktorá je po naviazaní hormónu schopná určitej biologickej aktivity s informačnou hodnotou (bunka na naviazanie hormónu na receptor určitým spôsobom reaguje).

VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI POHLAVNÝCH HORMÓNOV

Pohlavné hormóny sú steroidného charakteru. Ich receptory na cieľových bunkách sú predovšetkým v cytoplazme (steroidy voľne difundujú cez cytoplazmatickú membránu) a po naviazaní hormónu sa môžu viazať na jadernú DNA a ovplyvňovať tak transkripciu príslušných génov (vlastný mechanizmus účinku). Ľudské pohlavné hormóny sú zodpovedné za správny vývoj a funkciu pohlavných orgánov, vývoj špecifických sekundárnych pohlavných znakov a sexuálne správanie a cítenie.

MUŽSKÉ POHLAVNÉ HORMONY

Testosterón

Testosterón je najvýznamnejším pohlavným hormónom muža. Je to steroidný hormón a patrí do skupiny androgénov. Testosterón je dôležitý už v prenatálnom období, kedy sa vďaka nemu začnú vyvíjať mužské vonkajšie pohlavné orgány (bez prítomnosti testosterónu sa automaticky začnú vyvíjať pohlavné orgány ženské). Neskôr - v puberte potom testosterón opäť pôsobí na pohlavné orgány a aktivuje ich finálny rast a vývoj. Okrem toho spôsobuje rast typicky mužského ochlpenia, "zhrubnutie" hlasu, vyšší vzrast a nárast svalovej hmoty a tiež ovplyvňuje tvorbu erytrocytov (muži majú viac červených krviniek ako ženy).

Určité množstvo androgénov sa tvorí i v kôre nadobličiek a to aj u žien.

ŽENSKÉ POHLAVNÉ HORMÓNY

Estrogény

Estrogény sú skupinou ženských steroidných hormónov, z ktorých najvýznamnejšie sú estriol a estradiol. Estrogény sú u žien tvorené vo vaječníku granulóznymi bunkami. Majú vplyv predovšetkým na vývoj a rast ženských pohlavných orgánov. V puberte podporujú rast pohlavných orgánov a zároveň aj vývoj druhotných pohlavných znakov. Ovplyvňujú distribúciu podkožného tuku (rast prsníkov, širšie boky u žien...).

Estrogény ovplyvňujú proliferačnú fázu menštruačného cyklu (rast sliznice maternice). Estrogény tiež ovplyvňujú rast kostného tkaniva (dievčatá začínajú rásť skôr ako chlapci, ale tiež skôr rásť prestávajú a ich celkový vzrast je nižší ako u chlapcov).

Určité množstvo estrogénov sa tvorí aj u mužov a to priamo v semeníku.

Progesterón

Progesterón je tiež steroidný hormón. U ženy je nevyhnutný pre prípravu a udržanie tehotenstva. Počas sekrečnej fáze menštruačného cyklu (ktorá zodpovedá luteálnej fáze ovariálneho cyklu) je progesterón tvorený bunkami žltého telieska (corpus luteum). Ak dôjde k oplodneniu, preberá časom produkciu progesterónu placenta. Počas tehotenstva napríklad podporuje rozvoj mliečnej žľazy.

Zdroj: http://genetika.wz.cz/hormony.htm

Súvisiace články:

Zasielať novinky na e-mail