Vyšetrenie muža

Základným vyšetrením plodnosti muža je vyšetrenie spermiogramu. Ak výsledky nie sú dobré, nasledujú ďalšie vyšetrenia s cieľom objasniť príčinu narušenia plodnosti a navrhnúť primeranú liečbu.

Vyšetrenie spermiogramu

Toto vyšetrenie malo byť vykonané ako prvé u každého páru, ktorému sa nepodarilo počať počas jedného roka nechráneného pohlavného styku. Príčinou je relatívna dostupnosť a neinvazívnosť vyšetrenia a zároveň vysoké percento prípadov neplodnosti spôsobených mužským faktorom, teda zhoršenými parametrami spermiogramu.

Ide o mikroskopické vyšetrenie vzorky ejakulátu. Hodnotený je počet spermií v jednom mililitri, ďalej ich pohyblivosť a tvar. Výrazné narušenie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených parametrov upozorňuje na poruchu plodnosti muža.

Spermiogram sa s vekom muža môže výrazne zhoršovať. Preto ani muži, ktorí už dieťa počali, nemôžu spoliehať na to, že ich plodnosť zostane zachovaná. Pri sekundárnej neplodnosti (problém s opakovaným počatím) je preto dôležité nezanedbať toto základné vyšetrenie.

Praktický priebeh vyšetrenia

Na vyšetrenie spermiogramu Vás môže odporučiť urológ alebo gynekológ Vašej partnerky.

Pred samotným vyšetrením sa odporúča sexuálna abstinencia po dobu 2-3 dní.

Následne sa dostavíte na kliniku, kde v diskrétnej kabínke či na toalete masturbáciou získate vzorku semena, ktoré zachytíte priamo do pripravenej skúmavky.

Niektoré kliniky umožňujú priniesť vzorku z domu. Ak preferujete túto možnosť, overte si vopred vo vybranej klinike, aké podmienky je potrebné dodržať.

Obecné odporúčania pre odber v domácom prostredí:
 • aj pri domácom odbere je potrebné získať ejakulát masturbáciou (nie orálnou stimuláciou ani pohlavným stykom) a zachytiť podľa možnosti celý objem priamo do pripravenej nádobky (nie do kondómu - môže obsahovať spermicíd, ktorý spermie usmrcuje, čím negatívne ovplyvní výsledok vyšetrenia)
 • transport by nemal trvať viac ako 1-2 hodiny od odberu a okolitá teplota by mala byť podobná telesnej teplote - teda 20 - 37 stupňov
 • po odbere by mal muž vzorku prehliadnuť a skontrolovať, či nie je kvapalný
 • je potrebné odsledovať dobu skvapalnenia - viac alebo menej ako 30 minút
 • označenie nádobky by malo obsahovať meno a priezvisko vyšetrovaného, dátum a čas odberu, dátum PE - poslednej ejakulácie pred týmto odberom

Možné výsledky vyšetrenia spermiogramu

 • Aspermia: ejakulát neobsahuje semeno
 • Asthenozoospermia: nízka pohyblivosť a/alebo neprogresívny pohyb
 • Azoospermia: semeno neobsahuje spermie
 • Globozoospermia: spermie so zaguľatenou hlavičkou a bez akrozómu
 • Hematospermia: semeno obsahuje krv
 • Leucocytospermia (Leukocytospermia): semeno obsahuje biele krvinky (Leukocyty)
 • Necrozoospermia (Nekrozoospermia): semeno neobsahuje živé spermie
 • Normozoospermia: semeno normálnych parametrov
 • Oligozoospermia: nízka koncentrácia spermií
 • Teratozoospermia: nízky počet morfologicky normálnych spermií
Hodnotené parametre:
 • množstvo (objem) ejakulátu a koncentrácia spermií
 • vitalita spermií, t.j. rýchlosť a charakter pohybu
 • rozlíšenie živých a mŕtvych spermií
 • morfologické vyšetrenie - tvarové a štrukturálne zmeny spermií a ďalších útvarov v ejakuláte
 • pH ejakulátu
Kedy je spermiogram normálny?

Aby boli hodnoty spermiogramu normálne, mal by ejakulát spĺňať nižšie uvedené normy (WHO, 2010).

 • Objem ejakulátu: minimálne 1,5 ml
 • pH: 7,2 - 8,4
 • Koncentrácia spermií: minimálne 15 miliónov spermií/ml
 • Celková pohyblivosť spermií: minimálne 40% pohyblivých spermií
 • Počet progresívně sa pohybujúcich spermií (WHO trieda a+b): minimálne 32%
 • Počet morfologicky normálnych spermií: minimálne 4% morfologicky normálnych spermií

Ďalší postup

Ak sú parametre spermiogramu v norme a príčina neplodnosti nie je jasná, ďalej sa pristupuje k vyšetreniam ženy. Aj pri dobrom výsledku spermiogramu je vhodné vyšetrenie po nejakom čase zopakovať.

Ak ani vyšetrenia ženy neodhalia príčinu neplodnosti páru, malo by sa pristúpiť ešte k imunologickému a genetickému vyšetreniu oboch partnerov (viz nižšie).

Ak spermiogram nie je v poriadku, hľadá sa príčina narušenej plodnosti - muž podstupuje ďalšie vyšetrenia. K zlepšeniu kvality spermií často pomôže úprava životosprávy - viz článok Kvalita spermií.

Zaujímavosti

Podľa niektorých výskumov až 30% mužov s normálnymi parametrami spermiogramu môže mať napriek tomu problémy s plodnosťou, a naopak mnohí muži s nedostatočnými výsledkami v tomto vyšetrení dokážu splodiť potomka prirodzenou cestou (tu predpokladáme, že otcovstvo týchto mužov bolo skutočne potvrdené genetickou analýzou).

Najpravdepodobnejšou príčinou tohoto rozporu je skutočnosť, že parametre spermiogramu môžu medzi jednotlivými vyšetreniami výrazne kolísať pod vplyvom stresu, teploty, hormonálnych výchyliek a podobne.

Ani muži s dobrým výsledkom spermiogramu by preto v čase, keď sa snažia splodiť potomka, nemali zanedbávať zdravú životosprávu, pitný režim a pohyb. Mali by tiež obmedziť konzumáciu alkoholu a kofeínu, a NEFAJČIŤ!

Vyšetrenie moču

Toto vyšetrenie môže pomôcť odhaliť zápal močových ciest či predstojnej žľazy (prostaty), prípadne niektoré ďalšie choroby, ktoré môžu negatívne ovplyvniť plodnosť muža (napríklad cukrovka).

Hormonálne vyšetrenie

V pozadí niektorých prípadov zhoršenej tvorby spermií môže byť hormonálna príčina. V odôvodnených prípadoch je preto treba vykonať vyšetrenie hladín príslušných hormónov a podľa výsledku zahájiť zodpovedajúcu liečbu. 

Najbežnejšou hormonálnou odchýlkou u mužov je znížená hladina testosterónu.

Príčinou hormonálnych odchýlok môže byť:
 • Nadmerný stres
 • Nedostatok spánku
 • Nadváha - telesný tuk produkuje estrogény, ktoré potláčajú funkciu testosterónu.
  S nadváhou tiež stúpa riziko cukrovky, zvyšuje sa teplota v semeníkoch a narastá riziko poškodenia (fragmentácie) DNA v spermiách.
 • Nedostatok fyzickej aktivity - najnovšie výskumy vedcov z Columbia University dokazujú, že proteín osteokalcín, ktorý produkujú kostné bunky, reguluje hladinu testosterónu u mužov. Kostru teda môžeme pokladať za žľazu s vnútorným vylučovaním. Je to pravdepodobne kľúčový mechanizmus prepojenia medzi fyzickou aktivitou (ktorá stimuluje svalstvo a kostru) a hladinou testosterónu u mužov. Podobná súvislosť u žien sa nepreukázala.
 • Faktory životosprávy - konzumácia alkoholu, kávy, fajčenie, nadmerný príjem jednoduchých sacharidov, nedostatok živín, konzumácia priemyselne produkovaných bielkovín, predovšetkým kuracieho mäsa z veľkochovov (bývajú dopované hormónmi estrogénového typu), konzervanty a "éčka" - všetky tieto položky môžu narušovať hormonálnu rovnováhu mužov v neprospech testosterónu.
 • Nedostatok vitamínu D a zinku - môže spôsobiť znížené hladiny testosterónu a neplodnosť.

Imunologické vyšetrenie

V niektorých prípadoch je neplodnosť spôsobená autoimúnnymi ochoreniami. Imunitný systém môže vytvárať protilátky proti vlastným spermiám. Príčinou môže byť infekčné ochorenie močovo-pohlavného systému (zápal semenníkov pri kvapavke, príušniciach), alebo stav po úraze semenníkov.

Protilátky naviazané na hlavičkách spermií potom nedovoľujú splynutiu spermie s vajíčkom, čím bránia oplodneniu. Pri bežnom vyšetrení vyzerajú takto "napadnuté" spermie často celkom zdravé a protilátky na nich naviazané odhalí len špeciálny test.

Pokiaľ sa nezlepší po preliečení infekcie, problém možno obísť technikou asistovanej reprodukcie – mimotelovým oplodnením pomocou umelého vpravenia spermie do vajíčka (IVF-ICSI), niekedy stačí vnútromaternicová inseminácia (IUI) po špeciálnej úprave semena.

Ďalšie vyšetrenia

K ďalším možným vyšetreniam neplodného muža patrí:
 • genetické vyšetrenie
 • biopsia semenníka (odber vzorky tkaniva semenníka a jej následné vyšetrenie pod mikroskopom)
 • krvný obraz - vyšetrenie zamerané na odhalenie ďalších skrytých problémov
Zdroje:
http://www.neplodnost.org
http://www.healingcare.info/infertility-treatment/procedures/spermiogram
http://www.osel.cz/index.php?clanek=5563
http://www.sexuologie-brno.cz/Spermiogram-vysetreni-a-lecba

Súvisiace články:

Zasielať novinky na e-mail